Belastingschijven 2022 (loonschijven)

Belastbaar inkomen uit werk en woning valt in box 1. Welk tarief je moet betalen hangt af van de belastingschijven 2022 (Belastingdienst). Ontdek welke schijven en tarieven op jou van toepassing zijn. Let op: vanaf 2021 geldt een tweeschijvenstelsel. Dit betekent dat de oude vier belastingschijven zijn verdwijnen.

Inkomstenbelasting daalt voor veel huishoudens

Inkomstenbelasting is een belasting op inkomen. Dit betaal je aan de overheid (Belastingdienst). De Rijksoverheid is het enige overheidsorgaan dat deze belasting mag heffen. Het Kabinet wil meer bestedingsruimte voor huishoudens.

Daarom is er het belastingplan 2022. Dankzij dit belastingplan gaat de koopkracht van mensen met een laag inkomen er op vooruit. Mensen met een hoog inkomen en gepensioneerden gaan er juist iets op achteruit.

Hier winkel je voordelig (kleding, speelgoed, elektronica etc)

Wat zijn belastingschijven?

Iedereen met inkomen betaalt inkomstenbelasting. Hoeveel dit is, hangt af van de belastingschijf waarin je valt. In 2022 kennen we twee belastingschijven. Hoe meer je verdient, hoe hoger het percentage. Een hoog inkomen valt onder twee verschillende belastingschijven. Een zeer laag inkomen valt vaak alleen in de eerste schijf.

Belastingschijven 2022

Hieronder een duidelijk overzicht belastingschijven 2022 Belastingdienst. Onderstaand overzicht geldt dus specifiek voor het jaar 2022:

AOW-leeftijd nog niet bereikt

  • Schijf 1: tot € 69.398: 37,07 procent
  • Schijf 2: vanaf € 69.398: 49,50%

AOW’er geboren na 1945:

  • Schijf 1: tot € 35.472: 19,17%
  • Schijf 2: tot € 69.398: 37,07%
  • Schijf 3: vanaf € 69.398: 49,50%

AOW’er geboren voor 1946:

  • Schijf 1: tot € 36.409: 19,17%
  • Schijf 2: tot € 69.398: 37,07%
  • Schijf 3: vanaf € 69.398: 49,50%

Heb je de AOW leeftijd bereikt, dan betaal je een lager tarief over schijf 1. Dit komt omdat je met het bereiken van de AOW leeftijd ook geen AOW premie meer betaalt.

Nieuwe belastingschijven 2022

Gelden er nieuwe belastingschijven 2019? Ja, de schijven zien er in vergelijking met 2020 en eerder iets anders uit. Kijk maar eens naar onderstaand voorbeeld:

  • Schrijf 2 2018: 40,85%
  • Schijf 2 2019: 38,10 procent

Met betrekking tot nieuwe belastingschijven is er in schijf 1 niet veel veranderd. De belastingdruk is iets minder geworden, aan de andere kant is het leven een stuk duurder. Op de eindstreep haal je hier dus niet veel voordeel uit.

Heffingskortingen 2022

Hoeveel je uiteindelijk overhoudt, hangt ook van heffingskortingen af. Iedereen met inkomen (ook uitkering) heeft recht op de algemene heffingskorting. Afhankelijk van je situatie heb je ook nog eens recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting of alleenstaande korting. Daarnaast is er nog de arbeidskorting en een aantal andere algemene heffingskortingen.

Laat algemene heffingskorting niet liggen: dit kan je veel geld besparen. Bij de aangifte inkomstenbelasting worden toepasselijke heffingskortingen automatisch verrekend. Ook kan de belastingadviseur of accountant dit voor jou doen.

Twee schijven belasting

Hoe zit het met de twee schijven belasting? De overheid werkte voorheen met een 4 schijvenstelsel, maar dit was veel te omslachtig. Een verandering naar twee schijven moesten werken ook lonender maken. Zo wilde de overheid ervoor zorgen dat iedereen die dat kon ook aan het werk ging.

In 2022 worden mensen met een uitkering gecompenseerd. De hardwerkende mensen met een hoger inkomen betalen naar verhouding meer belasting. Hiermee ontstaat er een nieuw signaal: hard werken wordt bestraft.

Toch is het niet zo dat je met een inkomen van € 70.000 per jaar 49,50% (tweede schijf) belasting betaald. De eerste €69.398 valt namelijk in belastingschijf 1. Hierover betaal je 37,07%. De overige €1602 valt in belastingschijf 2. Over dit bedrag betaal je 49,50%.

Lage inkomens meer belasting betalen?

In 2021 gingen lage inkomens meer belasting betalen. Dit kwam doordat de belastingdruk in de eerste schijf toenam: van 36,65% (in 2019) naar 37,05% (2021). Het verschil was niet heel groot, maar bij een laag inkomen wel merkbaar. In 2022 is hier geen verandering in gekomen. Lage inkomens worden gecompenseerd door een verhoging van de heffingskorting.

Heb je weinig inkomen en kom je niet rond? Mogelijk heb je recht op huurtoeslag en zorgtoeslag. Heb je kinderen, kijk dan eens naar kindgebonden budget. Als alleenstaande ouder profiteer je ook nog eens van een extra tegemoetkoming.

Belastingschijven ondernemers

Hierboven vind je alle informatie over belastingschijven Belastingdienst. Hoe zit het met belastingschijven voor ondernemers? Voor zzp-ers en ondernemers gelden er iets andere regels. Er wordt namelijk inkomstenbelasting geheven over de nettowinst. Dit is de winst na aftrek van onkosten, afschrijving en verschillende aftrekposten. Als ondernemer heb je (mogelijk) ook nog eens recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Mogelijk geldt ook nog de mkb-winstvrijstelling. Wat nu nog overblijft is het belastbaar inkomen.

De belastingschijven voor ondernemers zijn hetzelfde als de belastingschijven 2022. De tarieven veranderen dus niet. Dankzij de zelfstandigenaftrek betalen ondernemers op de eindstreep minder inkomstenbelasting. Is dit eerlijk? Ja! Zzp-ers en ondernemers bouwen namelijk geen aanvullend pensioen op. Dankzij de zelfstandigenaftrek krijgen ze de mogelijkheid om dit zelf op te bouwen.

Helaas wordt die zelfstandige af steeds verder afgebouwd, waardoor ondernemers het in de toekomst financieel moeilijker krijgen.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com