Hoogte kinderbijslag 2022

De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid. Dit ontvangt iedereen die één of meer kinderen opvoedt en verzorgt. Het gaat hier om eigen kinderen, maar bijvoorbeeld ook om stiefkinderen of pleegkinderen. Wat is de hoogte kinderbijslag 2022? Bedragen zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Daarnaast wordt de hoogte ieder jaar vanuit de politiek aangepast.

Samsung Galaxy A52s 5G
Perfect als jongeren-smartphone

kerstboom opzetten

Kerstboom opzetten?

Doe het met een kerstboomstandaard

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Nederlandse ouders krijgen te maken met twee financiële tegemoetkomingen: de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Er is een duidelijk verschil tussen deze twee:

  • Kinderbijslag wordt door de SVB uitbetaald. Dit is niet inkomensafhankelijk
  • Kindgebonden budget ontvang je van de Belastingdienst. Deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk

Het maakt dus niet uit hoeveel (of hoe weinig) je verdient: alle ouders hebben recht op kinderbijslag.

Wanneer ontvang ik kinderbijslag?

Voordat we leest over de hoogte kinderbijslag, is het belangrijk om te kijken of je hier ook recht op hebt. De volgende situatie geldt voor jou:

  • Je hebt één of meerdere kinderen tot 18 jaar
  • Het kind behoort tot jouw huishouden/ co ouderschap
  • Je verzorgt een eigen kind, stiefkind pleegkind of adoptiekind

Het kan ook om een ander kind gaan, dat je net zo opvoedt en verzorgt als je bij je eigen kinderen doet. Je moet bij een niet-eigen kind wel aan kunnen tonen dat het kind bij jou staat ingeschreven.

Hoogte kinderbijslag 2022

Veel Europese landen keren een vorm van kinderbijslag of kindergeld uit. De hoogte van de kinderbijslag kan per land verschillen. Het Duitse kindergeld is een stuk hoger dan de Nederlandse versie. Toch is het lastig vergelijken, omdat in Duitsland ook weer andere belastingregels gelden.

Hoe ziet de hoogte kinderbijslag 2022 er in Nederland uit? Hieronder de bedragen kinderbijslag:

  • 0 tot en met 5 jaar: € 224,87
  • 6 tot en met 11 jaar: € 273,05
  • 12 tot en met 17 jaar: € 321,24

De bedragen kinderbijslag zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit wordt tweemaal verhoogd: met 6 en 12 jaar. Sommige ouders maken extra hoge kosten, bijvoorbeeld bij een uitwonend gehandicapt kind. In deze gevallen is er mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Hoe dit precies zit, lees je op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Keuze uit meer dan 350.000 speelgoed artikelen!

Hoogte kinderbijslag wanneer het kind werkt

De kinderbijslag 2022 is niet inkomensafhankelijk. Ook het vermogen telt niet mee. In het verleden was het zo dat een minderjarig kind beperkt mocht bijverdienen. Nu mogen kinderen met een bijbaan onbeperkt verdienen. Dit is niet meer van invloed op de kinderbijslag.

Ook de leeftijd van het werkend kind speelt geen rol meer. Of een kind van 14 nu een bijbaantje heeft of het is 17 jaar: het mag allemaal. Lekker veel verdienen in de zomervakantie? Ook geen probleem, de hoogte van de kinderbijslag blijft ongewijzigd.

Gevolgen teveel bijverdienen (in het verleden)

Wat gebeurde er vroeger wanneer het kind meer dan € 1296 netto per kwartaal bij verdiende? Dit was van invloed op de hoogte kinderbijslag. De SVB zette deze financiële toelage dan geheel stop. Gaf je niet door dat het kind teveel verdient? De SVB kon de kinderbijslag achteraf stopzetten en het te veel betaalde bedrag terugvorderen. Daarnaast liep je risico op een boete.

Wanneer worden de bedragen aangepast?

Kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag worden regelmatig aangepast. Meestal gaan de nieuwe bedragen kinderbijslag per 1 juli in. Dit betekent dat er per 1 juli 2022 nieuwe bedragen van toepassing zijn. Dit geldt dan voor de rest van 2022 en de eerste helft van 2023.

Lees ook: Huurtoeslag 2022 bedragen

Redenen om de hoogte kinderbijslag aan te passen

Wanneer en waarom past het Kabinet de bedragen kinderbijslag aan? Bij een normale economische groei gebeurt dit jaarlijks. Hiermee ligt de stijging gelijk met de inflatie. Er zijn echter ook situaties dat de bedragen kinderbijslag voor één of enkele jaren worden bevroren. Dit betekent dat de bedragen niet omhoog gaan. Dit gebeurt tijdens jaren van economische crisis.

Gaat de kinderbijslag omlaag gaan? Ja, dit is zeker mogelijk en in het verleden al eens gebeurd. In 2013 werd deze regeling voor oudere kinderen omlaag gebracht naar het bedrag voor kinderen tot 6 jaar. Hiermee heeft de overheid veel bespaard. Het is wel belangrijk om te weten dat Nederland toen nog in een economische crisis zat. Vanaf het jaar 2013 – 2014 is het hier langzaam uit geklommen. Sinds die tijd zijn de bedragen kinderbijslag langzaam omhoog gegaan.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial