Huurwoning niet meer kunnen betalen

De huurprijzen voor sociale woningen blijven maar stijgen. Ruim 25 procent van de huurders kan de huur moeilijk betalen. Wat hier de oorzaak van is lees je in dit artikel. Maar ook hoe je dit probleem oplost. Want een huurhuis niet meer kunnen betalen kan soms tot uithuiszetting leiden, en dit wil je voorkomen.

Sociale huurwoning of huurwoning vrije sector

Let op want bij een huurhuis niet meer kunnen betalen is er een verschil tussen de huurwoningen. Een sociale huurwoning is een woning die, wat betreft huurprijs, niet boven de liberalisatiegrens uitkomt. Wanneer de huurprijs boven deze grens uitkomt, dan spreek je van een vrije sectorwoning.

Wie in een sociale huurwoning woont kan, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en/of vermogen, recht hebben op huurtoeslag. Hierdoor kun je mogelijk wel de huur betalen. Maar wanneer het (gezamenlijke) inkomen boven het prijspeil komt dan loop je de huurtoeslag gedeeltelijk of helemaal mis.

Woon je in een vrije sector woning? Dan heb je sowieso geen recht op huurtoeslag. Hierdoor kom je sneller in financiële problemen.

Bekijk de nieuwste woonaccessoires

Huurverhogingen zorgen voor problemen

Het huurhuis niet meer kunnen betalen heeft waarschijnlijk te maken met huurverhogingen. Jaarlijks stijgt de huur tussen de 1,5% en 4%. De Voor particuliere woningen (vrije sector) is er geen maximale huurverhoging.

Even opletten want een huurverhoging geldt voor zittende huurders. Wanneer de woning vrijkomt en opnieuw verhuurd wordt dan kan de huurverhoging wel 20% of meer bedragen. Dit maakt het voor de nieuwe huurders nog zwaarder. Het gevolg: de sociale huurwoning niet meer kunnen betalen.

Liberalisatietiegrens en betalingsproblemen

Niet alleen de hogere huurprijzen zorgen voor een financiële last. Ook het bevriezen van de liberalisatiegrens zorgt voor mogelijke problemen. De liberalisatiegrens geeft aan wanneer een woning onder de vrije sector of onder de sociale huurmarkt valt.

Deze grens is al eens bevroren geweest en stijgt ook niet altijd voldoende mee. Als gevolg daarvan kan een sociale huurwoning plots een vrije sectorwoning worden. Dit heeft gevolgen voor de huurtoeslag: deze komt dan te vervallen.

Maximale huurverhoging

De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen wordt ieder jaar door de overheid bepaald. De woningcorporatie beslist of het de maximale huurverhoging ook door zal voeren. Jaarlijks doet ruim 80% van de woningcorporaties dit. Voor de vrije sectorwoningen geldt geen maximale huurverhoging. Overigens mag de huur voor een woning maximaal één keer per jaar verhoogd worden.

Financiële problemen – de cijfers

Geschat wordt dat 20-25% van de huurders de huurprijs amper kan betalen. Zet hier de stijgende energieprijzen tegenover en veel huishoudens raken in financiële problemen. Je spreekt dan niet alleen van de woning niet meer kunnen betalen maar ook andere rekeningen. Bijvoorbeeld die van de zorgverzekering, autokosten of abonnementen. Daarnaast is er minder geld voor de eerste levensbehoeften.

Jaarlijks worden er tussen de 2000 en 5000 huishoudens gedwongen uit huis gezet. Een uithuiszetting heeft verschillende redenen, maar vaak heeft het met een huurachterstand van een aantal maanden te maken. De verhuurder kan de rechtbank een uithuiszetting aanvragen.

Het enige positieve nieuws is dat het aantal uithuiszettingen jaarlijks licht daalt. Maar bij een grote huurachterstand blijft die dreiging boven het hoofd hangen.

Tip: budgetplanner/ huishoudboekje

Zo lang mag je huurachterstand hebben

Wettelijk gezien mag je maximaal twee maanden huurachterstand hebben. Woningbouwverenigingen gaan hier vaak wat soepeler mee om. Ze hanteren bijvoorbeeld een maximale huurachterstand van drie maanden. Na twee maanden spreek je van een verzuim van rechtswege. De woningbouwvereniging mag dan incassomaatregelen treffen.

Na nog een aantal maanden kan de woningbouw een gerechtelijke procedure starten. Dit leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Huurachterstand, wat te doen?

Bij een huurachterstand is de verhuurder verplicht een betalingsherinnering/ aanmaning te sturen. Hierbij wordt geacht dat de huurder deze binnen 14 dagen betaalt. Dreigt er een betalingsachterstand? Neem dan zelf contact op met de verhuurder. Hoe eerder je dit doet, hoe positiever je ervoor staat.

Laat zien dat je wil betalen. De verhuurder is vaak bereid om een betalingsregeling op te zetten. Je mag bijvoorbeeld huur later betalen of betaalt de achterstand in termijnen. Dit is in ieder geval een eerste goede oplossing voor het probleem.

Huur niet betalen, uitzetting

De verhuurder is niet verplicht om mee te werken aan een betalingsregeling. Dat kan er helemaal voor zorgen dat je het huurhuis niet meer kunt betalen. In dit geval dreigt er een uithuiszetting. Dit gebeurt ook wanneer je afspraken over de betalingsregeling niet nakomt.

De verhuurder moet altijd een gerechtelijke procedure starten. Hij is dus niet gerechtigd om je persoonlijk de woning uit te zetten. Geef bij een dreigende uithuiszetting daarom niet zomaar toe. Laat je bijstaan door een advocaat, dan sta je sterker in je schoenen. Met een laag inkomen heb je recht op rechtsbijstand, zodat je de advocaatkosten wel kunt betalen.

Verhuizen met een huurachterstand

Je wil naar een andere woning die van dezelfde woningstichting is. Kun je verhuizen met een huurachterstand? Vaak zal de woningstichting eisen dat je eerst de huurachterstand voldoet. Dan pas om je in aanmerking voor een andere woning van dezelfde vereniging of stichting.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com