Jurisdictie Nederland en de rest van de wereld

Jurisdictie is een rechtsmacht en speelt zich af in een bepaald gebied waarover een overheidsorgaan de bevoegdheid heeft. Jurisdictie wordt ook wel vertaald als rechtsgebied of rechtbank. Dit woord komt regelmatig in het nieuws voor, waarbij het gaat om belangrijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. Ontdek wat het allemaal betekent.

Nog 6 dagen

Bol.com heeft het populairste speelgoed op een rij gezet.

Machten binnen een jurisdictie

Er zijn verschillende machten binnen een jurisdictie actief. Ten eerste is er de rechtsprekende of rechterlijke macht. Dit is een macht met betrekking tot de rechtspraak. In Nederland vallen rechters, officieren van justitie en rechterlijke ambtenaren in opleiding onder de rechterlijke macht.

Daarnaast is er de wetgevende macht. Van hieruit worden de wetten en het recht in een land bepaald. In Nederland valt onder de wetgevende macht het parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers en de senaat. Ook de regering, Eerste Kamer en Tweede Kamer vallen onder de wetgevende macht. De rechterlijke macht is onafhankelijk, maar kan een overlapping hebben met de uitvoerende macht.

De uitvoerende macht is een politiek systeem dat zich bezighoudt met vrede en oorlog, verdediging en openbare orde. Voorbeelden van de uitvoerende macht zijn de regering, gedeputeerde Staten, College van burgemeester en het bestuur van Waterschap.

Territoriale jurisdictie

Je hebt ook de benaming territoriale jurisdictie. Wat is territoriale jurisdictie eigenlijk? Dit is een afgebakend gebied waar de drie machten actief zijn. Met de komst van het internet is territoriale jurisdictie moeilijk af te balen bakenen. Verschillende computers staan met elkaar in verbinding.

Politiediensten mogen een misdrijf alleen vervolgen wanneer deze een link vertoont met het eigen territorium. Dit betekent dat de dader die een strafbaar feit heeft gepleegd op het grondgebied van een bepaalde staat, in die staat vervolgd kan worden. Wat gebeurt er wanneer het territorium zich verplaatst via het internet? De overheid is op zoek naar oplossingen met betrekking tot opsporingsmaatregelen en rechtshandeling.

Welke wet geldt in een vliegtuig?

Hoe zit het bij vliegreizen? Op welk grondgebied of in welke jurisdictie gelden bepaalde regels? Ik leg een bepaalde situatie voor:

Een man wordt gearresteerd in een vliegtuig dat zich boven Nederlands grondgebied bevindt. De man zelf komt uit Spanje. Kan de Spaanse politie de man op Nederlands grondgebied arresteren?

Dit is als volgt geregeld. Gaat het om een Spaans vliegtuig en staat het in Spanje aan de grond, dan geldt de Spaanse rechtsmacht. Is het vliegtuig in vlucht, dan geldt de jurisdictie van de staat waarboven het vliegtuig zich bevindt. In bovenstaand geval heeft Nederland de rechtsmacht. De Spaanse piloot kan op basis van Nederlandse wetgeving en internationaal recht gesommeerd worden om mee te werken. Veel landen hebben een uitleveringsverdrag. Dit betekent dat de Spaanse arrestant vanuit Nederland alsnog aan Spanje kan worden uitgeleverd.

Lezen: rechtenboeken

Personaliteitsbeginsel, beschermingsbeginsel en territorialiteitsbeginsel

Meer weten? Hieronder lees je alles over personaliteitsbeginsel, beschermingsbeginsel en territorialiteitsbeginsel. Ik leg deze drie termen apart uit.

Personaliteitsbeginsel: de Nederlandse strafwet is toepasselijk op Nederlanders die zich buiten Nederland schuldig maken aan misdrijven.

Beschermingsbeginsel: iedere schending van een Nederlands belang leidt tot strafrechtelijk vervolg, door bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Het maakt niet uit waar de schending heeft plaatsgevonden.

Territorialiteitsbeginsel: verdachten van een strafbaar feit kunnen worden berecht in het land waar het strafbaar feit is gepleegd.

Personele jurisdictie

Wat is personele jurisdictie? De staat kan personele jurisdictie claimen. Personele jurisdictie wordt onderverdeeld in territorialiteitsbeginsel, personaliteitsbeginsel of beschermingsbeginsel. Daarnaast is er ook het nog het universaliteitsbeginsel. Het gaat hierbij om personen die een misdrijf hebben gepleegd dat geen band heeft met de staat waarin ze vervolgd worden.

Het misdrijf wordt door de internationale gemeenschap als ernstig beschouwd, het gaat hier om oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid. Het universaliteitsbeginsel is in Nederland vastgelegd in de wet internationale misdrijven.

Juris-dictie incasso

Hoe zit het met incasso? Sommige mensen ontvangen een incassobrief van Juris-dictie. Het gaat hier niet om een bepaalde rechtsmacht maar om het bedrijf Juris Dictie BV. Dit is een incassobureau, gevestigd in Zuidwolde, Drenthe. Het richt zich op debiteurenbeheer, gerechtelijke incasso en minnelijke incasso. Juris-dictie profileert zich als het incassobureau voor dierenartsen. Wie een incassobrief van Juris-dictie heeft ontvangen, kan het beste contact opnemen met het bedrijf zelf.

Synoniem van jurisdictie

Een synoniem is een ander woord met dezelfde betekenisinhoud. Er wordt vaak gezocht op jurisdictie synoniem. Hierbij zoeken mensen naar woorden die hetzelfde betekenen als jurisdictie. De volgende synoniemen jurisdictie zijn bekend: bevoegdheid, rechtsmacht, gezagsgebied, rechtsgebied.

Is er ook een synoniem voor rechtspraak? Ja, de volgende synoniemen voor rechtspraak zijn er: jurisdictie, rechtsbedeling, rechtspleging.

Overige uitleg

Heb je al eens gezocht op jurisdictie biecht horen of jurisdictie concept? Er wordt zelfs gezocht op jurisdictiepaal. Wat betekent dit eigenlijk? Het gaat hier om een banpaal die de grens van het rechtsgebied aangeeft. Banpalen markeren in principe de stadsgrenzen. Dit wordt ook wel de jurisdictie paal genoemd. Tegenwoordig zijn er niet veel banpalen meer te vinden. Oude banpalen kom je tegen in Amsterdam, langs de Amsterdamseweg in Amstelveen of in Schardam. In dit laatste dorp dateert de banpaal uit 1761.

Gerelateerde zoekopdrachten van jurisdictie zijn vlagbeginsel, dictie en rechtsmacht Nederlandse rechter. Zo, hopelijk heb je vandaag weer een hoop bijgeleerd.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial