Kinderbijslag uitbetaling 2022 en 2023 – uitbetaaldata

Vier keer per jaar ontvangen ouders kinderbijslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor verzorging en opvoeding van (pleeg)kinderen. Benieuwd wanneer het geld op de rekening staat? In dit artikel de kinderbijslag uitbetaling over 2022 en 2023. De uitbetaaldata staan vast en worden dus ook niet meer gewijzigd.

Uitbetaaldata kinderbijslag 2022

De SVB (sociale verzekeringsbank) is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de kinderbijslag. De uibetaaldatum vindt vier keer per jaar plaats. Wanneer je een uitbetaling ontvangt gaat dit altijd over het voorgaande kwartaal. Dus in het begin van het tweede kwartaal betaalt de SVB het eerste kwartaal aan kinderbijslag uit.

Uitbetaaldata kinderbijslag 2022:

  • Eerste kwartaal: 1 april 2022
  • Tweede kwartaal: 1 juni 2022
  • Derde kwartaal: 3 oktober 2022
  • Vierde kwartaal: 2 januari 2023

Bekijk meest verkochte kinderkleding

Kinderbijslag uit 2023

Ook voor het jaar 2023 zijn de betaaldata bekend. Hieronder vind je ze overzichtelijk op een rij.

Uitbetaaldata kinderbijslag 2023

  • Eerste kwartaal: 3 april 2023
  • Tweede kwartaal: 3 juni 2023
  • Derde kwartaal: 2 oktober 2023
  • Vierde kwartaal: 2 januari 2024

In welke maand krijg je kinderbijslag?

Het is niet zo dat je de kinderbijslag maandelijks krijgt uitbetaald. De SVB doet dit per kwartaal. Je krijgt dus gelijk voor drie maanden geld op de rekening gestort. Belangrijk om hier rekening mee te houden want je moet er ook drie maanden mee vooruit kunnen. Verdeel daarom het bedrag door drie zodat je elke maand iets te besteden hebt.

Kinderbijslag niet ontvangen

Soms wordt kinderbijslag niet gestort of uitbetaald. Dit kan diverse redenen hebben. Heb je kinderbijslag niet ontvangen op een van de dagen die hierboven vermeld staan? Kijk eerst of er sprake is van een storing. Dit kan bij de SVB zijn, maar ook bij je eigen bank. Dit soort storingen staat altijd op de desbetreffende website vermeld.

Soms wordt de kinderbijslag stopgezet. Bijvoorbeeld omdat je niet meer aan de voorwaarden voldoet. Of omdat je niet reageert op brieven die de SVB heeft gestuurd. Let op: vroeger mocht een kind maar beperkt bijverdienen. Tegenwoordig mag een kind van 16 of 17 jaar onbeperkt bijverdienen zonder dat dit van invloed is op de hoogte van de kinderbijslag.

Is er geen duidelijke reden voor het ontbreken van uitbetaling? Neem contact op met de SVB en vraag om alsnog te betalen. Mocht dit niks opleveren, neem dan contact op met de Nationale Ombudsman. Deze kan mogelijk helpen.

Het juiste rekeningnummer doorgeven

Let op want soms ontvang je op de uitbetaaldatum geen geld op je rekening. Het kan dat je het verkeerde rekeningnummer hebt doorgegeven of dat dit gewijzigd is. Geef wijzigingen altijd zo snel mogelijk door. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Is het geld op de verkeerde rekening gestort en is dit aan jezelf te wijten? Dan kan de SVB niks voor je betekenen. Je zult het geld dan bij de ander moeten verhalen. Mogelijk kan de bank hierbij helpen.

Uitbetaling kinderbijslag en kindgebonden budget niet gelijktijdig

Sommige ouders ontvangen naast kinderbijslag ook kindgebonden budget. Dit wordt niet gelijktijdig uitbetaald. Dit komt omdat de SVB de kinderbijslag uitbetaalt en de belastingdienst het kindgebonden budget. Hierdoor wijken de betaaldata van elkaar af.

Naar speelgoed (tip)

Kan een kind het bedrag zelf ontvangen?

De uitbetaling kinderbijslag vindt altijd op de rekening van een van de ouders plaats. Bij co-ouderschap wordt het geld evenredig verdeeld, waardoor ieder de helft krijgt uitbetaald. Tenzij hier afspraken over gemaakt zijn.

De vraag is of een kind kinderbijslag zelf kan ontvangen. In Nederland is dit niet mogelijk, ook niet wanneer het kind uitwonend is. Zolang ouders minimaal € 440 per kwartaal aan het onderhoud van het kind besteden, ontvangen ze kinderbijslag. In België gelden er andere regels. Wanneer het kind 16 of 17 jaar oud is en op eigen benen staat (op zichzelf woont) dan kan het zelf kinderbijslag ontvangen.

Waarvoor moet je het geld gebruiken?

Zowel de SVB als de belastingdienst en andere overheidsinstanties bemoeien zich niet met de besteding van de kinderbijslag. Je bepaalt zelf waarvoor je het geld gebruikt. Dit kan om schoolkosten te betalen, kleding voor het kind, voeding, uitstapjes of iets anders. Het is ook toegestaan om van het kindergeld de energierekening of gemeentelijke belastingen te betalen.

Mag je kindergeld gebruiken om zelf naar de kapper te gaan of hier kleding voor jezelf (dus niet voor het kind) van te kopen? Ja, dat is toegestaan. Hier is namelijk geen controle op. Maar wanneer je het kindergeld voor jezelf gebruikt, is het wel zo netjes om voor het onderhoud van het kind ander geld aan te wenden.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com