Lekkage kerncentrale – risico op radioactiviteit

Bijgewerkt: 20 augustus 2023

Een lek in een kerncentrale komt vaker voor dan je denkt. In 2020 werd de kerncentrale Borssele stilgelegd omdat er lekkage plaatsvond. In 2022 was dit bij kernreactor Petten het geval. Het vrijkomen van radioactieve straling is gevaarlijk voor de gezondheid. Kijk maar eens wat de risico’s zijn.

Dit is een kerncentrale

In een kerncentrale wordt elektriciteit opgewekt. Dit gebeurt met behulp van kernsplijting. Europa en de VS hebben veel kerncentrales, terwijl je ze in Australië niet tegenkomt, en een enkele in Zuid-Amerika. Azië ligt met betrekking tot reactoren hier een beetje tussenin.

Wek je eigen energie op met het zonnepanelen pakket. Kostenbesparend!

Bekijk zonnepanelen pakket

Oorzaak lekkage kerncentrale

Een lekkende kerncentrale heeft verschillende oorzaken. Een bekende oorzaak is een barst in een waterleiding. Maar ook een niet goed afsluitende lasnaad. Daarnaast kunnen beschietingen in een oorlog ook voor schade zorgen, met een lekkage tot gevolg.

Groot risico op ernstige ongevallen

Een kerncentrale is niet geheel zonder risico. Toen in 2011 in het Japanse Fukushima een aardbeving gaande was, ontstond er schade aan de kerncentrale . Op deze plaats viel het elektriciteitsnet uit en de noodgeneratoren kwamen in werking. Deze moesten voor koeling zorgen, maar slechts tijdelijk totdat het elektriciteitsnet het weer zou doen.

Door de enorme schade gebeurde dit niet en liep de temperatuur van de kernreactor snel op. Het gevolg was een kernsmelting met explosies van waterstofgas. Ruim 100.000 mensen moesten geëvacueerd worden, uit angst voor radioactieve besmetting. Direct na de explosie werd er een stralingsniveau van 1 mSv/u gemeten, dat 10.000 keer hoger is dan normaal. Het geschatte aantal doden als gevolg van de ramp ligt rond de 2000 mensen.

1986 – kernramp van Tsjernobyl

De grootste kernramp ooit vond in 1986 plaats. Dit was de kernramp van Tsjernobyl (Oekraïne). De ramp gebeurde na een niet goed uitgevoerde test. Tijdens de test ging het mis, en een operator wilde een snelle noodstop uitvoeren. Door een verkeerd ontwerp van de noodstop nam het vermogen nog meer toe dan het tijdens de test al had gedaan. Hierop volgde een explosie en een kettingreactie. Uiteindelijk werd het zware dak van de reactor totaal weggeblazen. Door de ontstane brand kwam er een radioactieve rookwolkvrij.

Twee mensen kwamen tijdens de explosie om het leven, en 20 reddingswerkers overleden later aan stralingsziekte. De Sovjet-Unie bleef lange tijd zwijgen over de ramp. Een dag later merkte Zweden een radioactieve wolk op. Op 2 mei lag de radioactieve wolk boven Nederland en België. Het aantal mensen dat door de kernramp kanker kreeg en stierf wordt op ongeveer 90.000 geschat.

Zelf energie opwekken met deze windmolen

De kans op een lekkende kerncentrale

Wereldwijd zijn er ongeveer 448 kerncentrales actief. Hier en daar gebeuren er wel ongevallen, maar die zijn betrekkelijk klein. De drie grootste rampen waren in 1979 (Kernongeluk van Three Mile Island, zonder slachtoffers), de kernramp van Tsjernobyl en de kernramp van Fukushima.

Alleen mensen die in een bepaald gebied rondom een kerncentrale wonen krijgen door de overheid jodiumtabletten verstrekt. Bij een lekkage in een kerncentrale is het aan te raden om jodiumtabletten in te nemen. Hierdoor raakt de schildklier met jodium verzadigd en zal geen schadelijk jodium meer opnemen. Dit verkleint de kans op schildklierkanker.

Nucleaire installaties in Nederland

In Nederland staan er zes nucleaire installaties, waarvan er vijf nog actief zijn. Dit zijn de volgende nucleaire installaties:

  • Kernreactoren Petten (Noord-Holland)
  • URENCO Nederland (Overijssel)
  • Kerncentrale Borssele (Zeeland)
  • Centrale organisatie voor radioactief afval (Zeeland)
  • Hoger onderwijs reactor (Zuid-Holland)

De laatste twee leveren geen elektriciteit. De Hoger Onderwijs Reactor is bedoeld voor onderzoek en de Centrale organisatie voor radioactief afval slaat hoogradioactief afval gedurende lange tijd op. Nederland heeft in totaal drie kernreactoren.

Kernenergie in België

Ook België beschikt over een aantal kerncentrales, maar ook een onderzoeksreactor en fabrieken die nucleaire brandstof produceren. In totaal beschikt België over zeven kernreactor, verdeeld over de nucleaire installaties.

Dit gebeurt er met kernafval

Kernenergie brengt radioactief afval oftewel kernafval met zich mee. Het probleem met radioactief afval is dat het straling afgeeft, wat zeer gevaarlijk is voor mensen, dieren en planten. Het afval blijft tientallen jaren actief, maar kan zelfs duizenden jaren actief blijven.

Daarom wordt radioactief afval op een veilige manier opgeslagen. Dit gebeurt in speciale gebouwen die goed bestand zijn tegen gasexplosies en natuurrampen. Dit afval moet gedurende 100.000 jaar beschermd bewaard worden. Alleen zo wordt voorkomen dat de straling vrijkomt en zich in de omgeving verspreidt.

Wist je trouwens dat hoog radioactief afval veel warmte afgeeft? Daarom wordt dit gedurende 100 jaar gekoeld. Het plan is om het afval in de toekomst diep onder de grond op te slaan, waar het voor duizenden jaren kan blijven. Pas in het jaar 2100 wordt hier een besluit over genomen.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com

Lekkage kerncentrale – risico op radioactiviteit
Schuiven naar boven