Omgangsregeling: het kind wil niet

Bijgewerkt: 15 maart 2023

Een omgangsregeling met een kind van 1 jaar, 3 jaar of 12 jaar: belangrijk is dat de omgang goed geregeld is. Maar wat als zoon of dochter niet naar vader (papa) wil? Of in sommige gevallen juist niet naar moeder (mama) wil? De vraag is of het kind zelf mag kiezen of het naar de andere ouder toegaat. Er ontstaan best veel problemen met de omgangsregeling. Ontdek hoe je dit soort problemen oplost.

Omgangsregeling niet nakomen

Er is een groot verschil tussen het niet nakomen van de omgangsregeling en de daarbij horende afspraken, en het stuklopen van de omgangsregeling omdat het kind niet wil.

De omgangsregeling niet nakomen heeft vaak als oorzaak dat een van de ouders dwars ligt. Dit kan de ouder zijn waarbij het kind woont (vaak de moeder), omdat ze vindt dat het kind niet naar zijn/haar vader toe mag gaan. De reden hiervoor kan divers zijn. Ook kan de andere ouder de afspraken niet nakomen door het kind niet op te komen halen. Ook dit kan diverse redenen hebben zoals werk, geen geld, verslaving of onenigheid met de andere ouder.

Tip: scheiden – boek voor ouders

Korte uitleg over de regeling

In dit artikel gaan we uit van de klassieke vorm: kind woont bij moeder en heeft een omgangsregeling met vader. Indien dit anders het geval is, dan lees je het gewoon andersom.

Er is sprake van een omgangsregeling wanneer jullie dit onderling bespreken of via een advocaat regelen. De omgangsregeling kan ook door de rechtbank worden uitgesproken.

In klassieke gevallen gaat het kind eenmaal in de twee weken een weekend naar de andere ouder. Soms tussendoor nog een extra dag of nacht. In andere gevallen gaat het kind ieder weekend naar vader. Schoolvakanties delen jullie samen.

Het kind wil niet naar vader (of moeder)

Wat als het kind zelf aangeeft niet meer naar vader te willen gaan? Vaak weet je niet hoe je hiermee om moet gaan. Je kind kan niet altijd een duidelijke reden aangeven. Hierdoor is de oorzaak soms wat vaag. Twee zaken spelen een belangrijke rol: leeftijd van je kind en hoe goed het contact met de andere ouder is.

Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

Van hele jonge kinderen kun je niet verlangen dat ze kunnen waarom ze niet naar de andere ouder willen. Begint het kind te huilen wanneer vader hem/ haar komt halen? Stribbelt het tegen of wordt het zelfs boos? Probeer dan te achterhalen hoe het contact tussen vader en zoon/ dochter is.

Vermoed je mishandeling? Schakel dan jeugdzorg of de kinderbescherming in. Wees hier wel voorzichtig in want wanneer je dit eenmaal inschakelt kan dit grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de andere ouder maar ook voor je kind en jezelf.

In alle andere gevallen is het belangrijk om met vader te praten. Misschien heeft het kind de scheiding nog niet goed verwerkt. Of wil het de eigen vertrouwde omgeving niet verlaten. Ook kan het kind gevoelig zijn voor angst of verdriet van de andere ouder. Hierdoor vindt het kind het niet meer leuk om te gaan.

Kinderen van 6-10 jaar

Het kind wil niet naar vader en is tussen de zes en 10 jaar oud. Op deze leeftijd willen veel kinderen trouw blijven aan de verzorgende ouder (waar ze wonen). Ze zien dat moeder (of de ouder waar ze wonen) verdriet heeft om de scheiding. Ook zijn ze zelf verdrietig om de scheiding.

Vaak geven deze kinderen zichzelf de schuld van het feit dat hun ouders uit elkaar zijn. Om die reden willen ze niet naar de andere ouder toe. Ook kan het voorkomen dat de andere ouder te veel drinkt, verdriet heeft of boos wordt. Dit hoeft niet eens op het kind zelf gericht zijn, maar een gevoelig kind kan hier wel van schrikken.

Ook nu is het weer aan te raden met vader te blijven praten. Eventueel kunnen jullie de omgangsregeling tijdelijk verschuiven. Bijvoorbeeld door vader, moeder en kind even samen af te laten spreken. Dat geeft net wat meer vertrouwen aan het kind. Een goed contact met de ex blijft in het belang van het kind onmisbaar. Toch is dit in praktijk niet altijd mogelijk.

Kinderen van 11-15 jaar

Een puberend kind heeft sneller dat het niet naar vader (of moeder) wil. Dit komt omdat puberende kinderen zich afzetten tegen veranderingen. Heeft vader een nieuwe vriendin? Zijn de regels plots anders geworden?

Alleenstaande vaders zijn geneigd hun kinderen veel te verwennen. Cadeautjes, uitstapjes, laat naar bed en snoepen zijn een feest voor het kind. Totdat Papa een nieuwe vriendin krijgt. Vaak neemt deze vrouw de regels over en wordt er weer een strakkere lijn gehanteerd. Op zich goed, want een kind heeft duidelijke regels en grenzen nodig. Maar juist kinderen van deze leeftijd zetten zich hiertegen af.

Ook kan het voorkomen dat het kind zijn/ haar vader of zichzelf de schuld geeft van de scheiding. Een daarom niet meer wil komen. Het kind moet leren dat het niemands schuld is, en ook dat er nou eenmaal regels zijn. Belangrijk is dat vader zijn kind wel liefde blijft geven. Hij hoeft hiervoor echt niet te kiezen tussen vrouw en kind, maar hoeft het kind ook niet tussen hem en zijn vriendin/ vrouw in te laten staan. En dat is wat veel kinderen wel proberen: de nieuwe relatie te verbreken zodat zij weer op de eerste plaats staan.

Kinderen vanaf 16 jaar

Op deze leeftijd geven kinderen een andere invulling aan hun leven. Ze zoeken hun eigen grenzen op en hebben het vaak druk met werk, school, vrienden en hobby’s. De omgangsregeling met de andere ouder kan heel goed zijn of juist slecht. Kinderen die al jaren een omgangsregeling met hun vader hebben zullen op deze leeftijd ook vaak blijven gaan, meestal wel op eigen initiatief.

Wanneer de scheiding op deze leeftijd plaatsvindt dan zie je dat de omgangsregeling moeilijker van de grond komt. Kinderen vanaf 16 jaar oud dwing je niet. Afwachten en laten weten dat je er voor het kind bent is nog altijd de beste methode. De verzorgende ouder doet er goed aan om positief tegenover de ex-partner te blijven staan.

Wat doe je als vader zijnde?

Vermoed je dat de ex (moeder) een rol speelt in het hele verhaal? Praat met haar. Vrouwen zijn soms geneigd hun woede of verdriet via het kind te spelen. Door het kind weg te houden bij hun vader, zinnen ze op wraak. Gelukkig doet niet iedereen dat maar er zijn zeker wel gevallen bekend waarbij dit gebeurt.

Als vader zijnde moet je positief tegenover je ex staan. Lastig wanneer ze zo reageert, probeer daarom met de andere ouder te praten. Vraag wat je kan doen of wat er moet gebeuren om te zorgen dat zij zich goed voelt.

Probeer de omgang niet te forceren. Bouw het contact langzaam weer op. Is het contact met de ex goed, dan kan zij hier een hele grote steun in zijn. Blijf de kinderalimentatie betalen: dit staat los van bezoekrecht.

Wat doe je als moeder zijnde?

Je kunt wel niet naar vader, ook als moeder zijnde speel je hier een rol in. Vraag je kind waarom het niet wil gaan. Vaak is dit niet geheel duidelijk. Bespreek dat papa toch papa blijft. De nieuwe vriendin mag een opvoedende en verzorgende rol spelen in het leven van het kind, maar mag nooit de rol van moeder vervangen. Maak dit bespreekbaar wanneer je met dit soort gevoelens rondloopt.

Is het kind bang voor vader? Probeer dan te achterhalen waar dit vandaan komt, Schakel desnoods advies of hulp van derden in, maar ga er geen machtsstrijd van maken. Hou het kind niet weg bij vader wanneer deze de kinderalimentatie niet meer betaalt. Dit staat los van elkaar. Schakel in dit geval een advocaat of het LBIO in.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com

Omgangsregeling: het kind wil niet
Schuiven naar boven