Tot welke leeftijd mag een kind op de basisschool blijven?

Bijgewerkt: 15 maart 2023

Je kind gaat naar de basisschool en blijft 1 of meerdere keren ‘zitten’. Hierdoor is het vaak ouder dan klasgenootjes. Tot welke leeftijd mag een kind op de basisschool blijven? Een goede vraag: kids mogen niet onbeperkt op de basisschool blijven. Er komt een moment dat ze er toch écht vanaf moeten. Op welke leeftijd dat is, lees je hier.

Het kind en de basisschool

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog: tot en met het 16e levensjaar is het kind leerplichtig. Dit betekent dat het verplicht naar school moet of onderwijs volgt. De leerplicht begint wanneer zoon of dochter 5 jaar is. Het mag echter al vanaf 4 jaar naar school. De meeste ouders kiezen hier ook voor. Handig, want zo kan het kind alvast een jaartje wennen. Is je kind nog niet aan school toe? Dan mag je best nog even wachten, maar niet langer totdat het kind 5 jaar oud is!

Shoppen voor school:

Pennen, potloden, gummen, slijpers

Schriften

Nog meer schoolspullen

Doubleren of zittenblijven

Vroeger noemden ze het ‘zittenblijven, tegenwoordig heet het doubleren. Wat is doubleren? Hierbij doet het kind een schooljaar over. Dit heeft vaak 1 of meerdere redenen:

  • Onvoldoende vaardigheden
  • Achterblijven resultaten
  • Sociaal-emotionele problemen

De oorzaak ligt ook bij de leerkracht: deze heeft grote invloed op het leren van het kind. Zittenblijven heeft een aantal gevolgen. De tiener stroomt later door naar het voortgezet onderwijs. Hierdoor stroomt het ook later door naar MBO, HBO etc. Niet alle kinderen vinden dit even leuk, vooral niet wanneer ze continue de oudste van de klas zijn.

Maximale leeftijd kind basisschool

Tot welke leeftijd mag een kind op de basisschool blijven? Het moet van deze school in het jaar dat het 14 wordt. Voor de meeste kinderen is dit geen probleem. Er zijn echter altijd uitzonderingen. Wordt het kind 14 terwijl het nog in groep 7 zit? Dan is groep 7 tevens het laatste schooljaar op de basisschool. Ook wanneer dit betekent dat het kind de basisschool niet afmaakt.

In de praktijk zal dit zelden voorkomen. Basisscholen bewaken de ontwikkeling van schoolkinderen. Mocht blijken dat het leerniveau te hoog is, dan wordt gekeken naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld extra begeleiding of eventueel de keuze voor speciaal basisonderwijs.

Kind 14 moet van school af

Zoon of dochter is 14 jaar en moet van school af. De school heeft een ‘zorgplicht’ tegenover de leerling. Het moet minstens 8 weken van te voren de ouders inlichten. Ook moet het naar vervangend onderwijs zoeken. Een kind dat de basisschool niet heeft afgemaakt, kan immers niet doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Kind 14 moet van school af en zit op het voortgezet onderwijs? Ook hier gelden bijna dezelfde regels. Kinderen mogen niet zomaar van school worden gestuurd: hier moet een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld omdat het een gevaar voor anderen leerlingen vormt.

“Kinderen kunnen beter tot 14e op basisschool blijven”

Marie-Christine Opdenakker, onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen, vindt dat kinderen te voeg van de basisschool gaan (bron). Op hun 12e zijn ze nog niet toe aan het opdelen naar niveau. Vooral jongens en migratiekinderen hebben hier meer problemen mee. Dit geldt ook voor kinderen die wat later tot ontwikkeling komen. Vroeg selecteren is voor de meeste kinderen helemaal niet goed. “Het Nederland­se systeem vergroot verschil­len en werkt ongelijk­heid in de hand”, zo concludeert de onderwijskundige. Ze bestuurde 3 onderwijsstelsels in negen landen die om Nederland heen liggen. Hieruit blijkt dat het onderwijssysteem in Nederland helemaal niet o goed is.

1 op de 3 leerlingen volgt na 3 jaar voortgezet onderwijs een ander niveau dan door de basisschool was vastgesteld. Dit zijn hoge cijfers waar ook wij van schrikken. Is het misschien toch beter om kinderen wat langer basisonderwijs te laten volgen? Zo komen vooral laatbloeiers veel beter tot ontwikkeling.

Mag school kind naar huis sturen bij ziekte?

Je kind zit op school en de leraar is ziek. Er is geen vervanging. Mag de school je kind naar huis sturen bij ziekte? Vaak gaat het hier om een situatie waar de school geen oplossing voor heeft. Het is onverantwoord om een schoolklas aan zijn lot over te laten. De school besluit om de kinderen dan maar naar huis te sturen.

Of dit mag? Ja, soms mag dat. Bijvoorbeeld bij brand of een personeelstekort. Bij onverwachte ziekte van een leraar is er sprake van een personeelstekort. Toch moet de school er in beginsel alles aan doen om met een lesvervangend programma te komen. Bijvoorbeeld wanneer de leraar voor een bruiloftsfeest een dag weg is. In dit geval mag de school het kind niet van school sturen.

Ben je het niet eens met de werkwijze van de school? Dan kun je een klacht indienen bij de schooldirectie. Ga ook eens in gesprek met de medezeggenschapsraad. Helpt dit allemaal niet, stap dan naar de klachtencommissie. Bedenk echter of je dit wilt: vaak is het beter om rechtstreeks met de school te communiceren.

Wat je nog meer moet weten

Tot welke leeftijd mag een kind op de basisschool blijven, dat is duidelijk: 14 jaar. Er is echter nog meer dat je moet weten:

  • Leerlingen mogen bij aanmelding basisschool niet willekeurig geweigerd worden
  • Dit mag wel wanneer het kind een andere onderwijsbehoefte heeft
  • Weigeren mag ook wanneer de school vol is
  • Scholen mogen leerlingen weigeren die buiten een bepaald postcodegebied wonen
  • Kinderen van 14 jaar of ouder worden absoluut geweigerd op elke basisschool
  • 78% van de kinderen krijgt in het basisonderwijs nooit te maken met doubleren

Meer weten? Gebruik de zoekfunctie op onze website.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com

Tot welke leeftijd mag een kind op de basisschool blijven?
Schuiven naar boven