Wat is gezondheid?

Je hoort veel over gezondheid en hoe belangrijk dit is. Je hebt de lichamelijke of geestelijke toestand van iemand. Daarnaast valt het maatschappelijk welzijn hier ook onder. Cultuurverschillen zorgen voor wisselende ideeën, vooral op emotioneel en psychisch vlak. Wat is gezondheid en hoe zit dit met positieve gezondheid? Belangrijke vragen waar je antwoord op vindt.

Gezondheid volgens WHO

Wat is gezondheid volgens de WHO? De Wereldgezondheidsorganisatie houdt zich bezig met aspecten van de gezondheidszorg. Het is gevestigd in Genève – Amerika – en werd in 1948 opgericht. Belangrijkste doel is het bevorderen van de gezondheid van de wereldbevolking. De WHO geeft de volgende definitie van gezondheid:

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”.

Dit betekent dat het niet alleen betekent dat het ontbreekt aan ziekte. Het is veel meer dan dat. Iemand die zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk goed voelt, is gezond.

Lichamelijke gezondheid

Wat is gezondheid nu precies? Dit is onder te verdelen in lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid. We kijken eerst naar het lichamelijk aspect. Het gaat hier om het al dan niet aanwezig zijn van lichamelijke problemen of aandoeningen. Dit zijn ziekten als artrose, hart- en vaatziekten, gordelroos, hielspoor en noem maar op.

Tip: groenlipmossel wordt veel door mensen met artrose en vormen van reuma gebruikt. Het onderhoudt ook het immuunsysteem.

Bekijk groenlipmossel

Veel voorkomende ziekten zijn de griep en verschillende virusinfecties. Dit zijn minder ernstige ziekten die veelal vanzelf genezen. Daarnaast zijn er 6000 tot 8000 zeldzame ziekten of aandoeningen. Een ziekte is zeldzaam wanneer het bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomt. Geschat wordt dat ruim 6% van de bevolking te maken heeft met een zeldzame ziekte.

Er is onderzoek gedaan naar ziekten die in de 22e eeuw voor meer sterfte zorgen dan in de 21e eeuw.

Diabetes zal met ruim 30% toenemen. Mensen met overgewicht krijgen eerder te maken met diabetes. Toch is diabetes mellitus steeds beter te behandelen.

Kanker en met name longkanker blijft ook in de toekomst een groot aandeel in het overlijdenspercentage behouden. Het is een feit dat steeds meer mensen stoppen met roken, toch zullen de gevolgen hiervan nog lange tijd door blijven spelen. Dit geldt ook voor chronische obstructieve longziekten oftewel COPD.

Mensen worden steeds ouder, hierdoor komt dementie ook vaker voor. Daarnaast zullen infectieziekten een grote rol spelen in de lichamelijke gezondheid.

Geestelijke gezondheid

Naast lichamelijke gezondheid is er ook de geestelijke gezondheid. Dit is het vermogen om de gedachten en emoties toe te passen. Het wordt ook wel het psychologisch welzijn genoemd. Iemand die een goede geestelijke gezondheid verkeert kan zich snel en eenvoudig aanpassen aan de maatschappij.

Een geestelijke ziekte of psychische aandoening vermindert het vermogen om gedachten en emoties effectief in te zetten. Dit komt bij verschillende aandoeningen voor zoals schizofrenie, autisme, gegeneraliseerde angststoornis, PTTS, dementie of depressie. Er zijn zeer veel verschillende psychische stoornissen. Deze zijn onderverdeeld in psychotische stoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en nog een aantal categorieën.

Kijk deze breinbrekers eens, goed voor je geestelijke gezondheid

Maatschappelijke gezondheid

Iets wat minder vaak besproken wordt is de maatschappelijke gezondheid. Wat betekent maatschappelijke gezondheid? Deze vraag wordt vaak beantwoord met uitleg over maatschappelijke gezondheidszorg. Dit omvat alle maatregelen en activiteiten die de gezondheidstoestand van een individu of groep in positiviteit brengt. Denk hierbij aan woonbegeleiding, opvang, schuldhulpverlening, medische zorg en praktische ondersteuning.

Er wordt veel gebruik gemaakt van maatschappelijke gezondheidszorg, dat ook wel onder de WMO valt. Toch heeft niet iedereen maatschappelijke gezondheidszorg nodig.

Wat is gezondheid Machteld Huber?

Al eens van Machteld Huber en positieve gezondheid gehoord? Deze dame heeft in 2011 een nieuw concept gezondheid gepresenteerd. Met haar concept positieve gezondheid veroverde ze de zorg en het sociale domein. Het nieuwe denken over gezondheid wordt overgenomen door zorgverleners en zorgverzekeraars. Positieve gezondheid vergt veel geduld, aldus Huber.

Volgens Machteld Huber kan gezondheid als volgt worden omschreven:

“Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, zowel op sociaal, fysiek als emotioneel gebied”

Dit geeft aan dat gezondheid veel verder gaat dan alleen het lichamelijke of het psychisch gedeelte. In dit opzicht vertoont het concept van Machteld gelijkenissen met de opvatting van de World Health Organisation.

Gezondheidsbevordering

Wat is gezondheidsbevordering? Dit is een combinatie van voorlichting, advies en het aanpassen van de levensstijl of omgeving ter bevordering van de gezondheid. Bekende voorbeelden van gezondheidsbevordering zijn het terugdringen van CO2-uitstoot, het nuttigen van gezonde voeding of stoppen met slechte leefgewoonten zoals roken of alcohol. Meer bewegen valt ook onder gezondheidsbevordering.

Definitie van gezondheidsgedrag

Op zoek naar de betekenis van gezondheidsgedrag? Dit is gedrag dat de gezondheid in gevaar brengt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 19% van de Amerikanen risicovol gezondheidsgedrag vertoont. Dit zijn te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en het drinken van teveel alcohol.

Ook mentaal is het gezondheidsgedrag te beïnvloeden. Zo blijkt dat jongeren, door het veelvuldig gebruik van social media, een sterke sociale druk ervaren. Met name bij jonge kinderen ontstaan er sneller negatieve effecten zoals slaaptekort, slechte leerprestaties en het achteruit gaan van de boog aandachtsspanning.

Wat is gezondheidswetenschappen?

Met gezondheidswetenschappen wordt de opleiding gezondheidswetenschappen bedoeld. Dit is een studie of opleiding waarmee de student aan de slag kan bij een zorginstelling, adviesbureau, universiteit of bij de overheid. Een aantal bekende beroepen binnen de gezondheidswetenschappen zijn neuropsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of beleidsmedewerker Zorg en Welzijn.

De universitaire opleiding gezondheidswetenschappen duurt 4 jaar. Er wordt als vooropleiding minimaal een VWO diploma gevraagd. Na de opleiding gezondheidswetenschappen is het mogelijk om te kiezen voor een vervolgopleiding Master zorgmanagement of Master gezondheidswetenschappen.

Uitleg over gezondheidswinst

Gezondheidswinst is de winst op de gezondheid die behaald wordt dankzij behandeling. Het draait binnen de gezondheidszorg steeds meer om gezondheidswinst. Hiermee kunnen de zorgkosten omlaag, iets dat vooral vanuit de overheid wordt toegejuicht. Gezondheidswinst speelt een belangrijke rol bij zorgverleners en zorgverzekeraars.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com