Dividendbelasting 2022 tarief en uitleg

Bijgewerkt: 15 maart 2023

Dividendbelasting of opbrengstbelasting is een belasting die gegeven wordt op dividend. Dit is van toepassing op ondernemers, maar ook wanneer een vennootschap dividend uitkeert aan aandeelhouders. De dividendbelasting ligt in de politiek flink onder vuur maar bestaat nog steeds.

Dividend betekenis

Wat is dividend? is een winstuitkering vanuit een onderneming. Deze winstuitkering wordt verdeeld onder de aandeelhouders. Andere benamingen of synoniem voor dividend zijn winstaandeel, winstuitkering of aandeel in de winst. Didendbelasting is een belasting over dividend.

Tip: boeken dividend beleggen

Geschiedenis

De dividendbelasting is ontstaan in 1965. In dat jaar is de wet op de dividendbelasting, afgekort DB 1965, in het leven geroepen. Deze belasting is een afzonderlijke heffing.

 De wet op de dividendbelasting bestaat uit zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de belastingplicht omschreven. De belastingplichtige is diegene die een kapitaal in aandelen heeft, en hier dividend over krijgt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen belastingplichtigen in Nederland of uit een ander land. Het gaat om het bedrijf dat de aandelen uitgeeft, deze moet in Nederland gevestigd zijn.

Dividendbelasting 2022 tarief

Wat is het dividendbelasting 2022 tarief? Ook is de vraag wie dividendbelasting betaalt belangrijk. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet belasting betalen. De hoogte van de tarief bedraagt 15%. De vennootschap doet aangifte bij de belastingdienst binnen één maand nadat dividend is uitgekeerd. Ook de betaling moet binnen een maand binnen zijn bij de belastingdienst. Doet de vennootschap niet op tijd aangifte of betaalt het bedrag niet op tijd, dan volgt er mogelijk een naheffingsaanslag inclusief boete.

Wie winstuitkering ontvangt hoeft zelf geen belasting te betalen. De vennootschap die uitkeert draagt zorg voor de aangifte en de betaling aan de belastingdienst. Ingehouden dividendbelasting kan verrekend worden met de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Bij een BV liggen de zaken wat anders. Zie het hoofdstuk ‘Dividendbelasting 2022 DGA’.

Teruggaaf dividendbelasting

In een aantal gevallen is teruggave of vrijstelling van deze belasting mogelijk. Dit geldt voor een stichting of vereniging, deze kunnen vrijstelling aanvragen. Ook rechtspersonen die niet te maken krijgen met vennootschapsbelasting komen in aanmerking voor een vrijstelling.

Het kan zijn dat iemand geen vrijstelling heeft aangevraagd, maar hier toch recht op heeft. In dit geval is de belasting wel ingehouden. Bij de belastingdienst is het mogelijk om de dividendbelasting achteraf terug te vragen. Dit gaat door middel van het formulier ‘registreren voor teruggaaf dividendbelasting’. Dit formulier is terug te vinden op de website van de belastingdienst, onder inloggen voor ondernemers.

Verschil tussen vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Vennootschapsbelasting is niet hetzelfde als dividendbelasting. De eigenaar van een BV of NV moet vennootschapsbelasting betalen. Op 1 januari 2017 is de wet vennootschapsbelasting gedeeltelijk gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de milieu investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en nog een aantal wijzigingen.

Maar wat is nu het verschil tussen vennootschapsbelasting en dividendbelasting? De dividendbelasting is een belasting die alleen over winstuitkering wordt betaald. De vennootschapsbelasting is een directe belasting op inkomen. Deze wordt gegeven aan rechtspersonen of sommige rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. Het tarief vennootschapsbelasting bedraagt 15% over de eerste €395.000. Over het deel boven de €395.000 wordt een tarief van 25,8% gehanteerd.

Bekijk Managementboeken over ondernemerschap

Dividendbelasting 2022 DGA

Je hebt ook de dividendbelasting DGA, wat wordt hiermee bedoeld? DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Dit is iemand binnen een BV of NV met een hoge bestuurlijke functie. De directeur grootaandeelhouder heeft vaak het grootste aandeel in het bedrijf oftewel bezit de meeste aandelen.

Dividendbelasting DGA heeft betrekking op de belasting die de directeur grootaandeelhouder betaalt. Hier zit een duidelijke verschil in. De BV of NV moet 15% op het dividend aan inhouden. De DGA of directeur grootaandeelhouder moet via zijn aangifte nog eens 12% inhouden. Dit komt uiteindelijk neer op een totaal van 26,9% aan belasting.

Dividend uitkeren uit eigen BV

Kun je als ondernemer dividend uitkeren uit eigen BV? De directeur grootaandeelhouder kan alleen geld uit zijn BV halen door middel van het uitbetalen van loon op winstuitkering. Het uitkeren van dividend is fiscaal aantrekkelijker, omdat het belastingtarief veel lager ligt.

Toch moet voorzichtig worden omgegaan met winstuitkeringen. Een juiste verhouding dividend en loon is erg belangrijk. Is het loon te laag, dan wordt het lastig om te profiteren van winstuitkering. De overheid heeft bepaald dat er sprake moet zijn van een gebruikelijk loonregeling. Hiermee wordt voorkomen dat de directeur grootaandeelhouder zichzelf geen of een te laag loon toekent met als doel belastingontwijking.

Valt deze belasting in box 2?

Box 2 is het inkomen uit aanmerkelijk belang. Heeft een belastingplichtige meer dan 5% aandelen uit een BV, NV of andere organisatievorm, dan wordt er gesproken van aanmerkelijk belang. Dividend valt in box 2. Het tarief in box 2 bedraagt 26,9%. Bij een negatief inkomen of verlies bedraagt het tarief €0.

Dividendbelasting afschaffen

In het regeerakkoord van 2017 was gesproken over het afschaffen van de dividendbelasting. De vraag is of deze plannen zijn blijven staan. Er komt steeds meer kritiek over het afschaffen dividendbelasting. Wat heeft dit voor een gevolgen?

Afschaffen dividendbelasting corrigeert het voordeel van schuldfinanciering tegenover kapitaal financiering. Dit stimuleert burgers om hun spaargeld te spreiden. Door het afschaffen van dubbele belastingen durven mensen beter te investeren in risicovol kapitaal. Denk maar eens aan beleggingen, dat altijd een bepaald risico met zich meebrengt. Op deze manier zouden Europeanen hun geld niet opsparen maar meer investeren in beleggingsfondsen of aandelen.

Hoe kan het dat het afschaffen van dividendbelasting aantrekkelijk is voor kleine beleggers of de doorsnee burger? Wie aandelen koopt, verkrijgt een klein stukje bedrijf. Wanneer het bedrijf winst maakt, wordt een gedeelte van deze winst uitgekeerd over alle openstaande aandelen. Dit wordt dividend genoemd. Omdat de dividendbelasting vrij hoog is, is het voor kleine beleggers niet aantrekkelijk om te gaan beleggen. Met het afschaffen van de dividendbelasting ontstaan er nieuwe kansen.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Dividendbelasting 2022 tarief en uitleg
Schuiven naar boven