Kinderbijslag wijzigen na scheiding of uit elkaar

Bijgewerkt: 26 mei 2022

Ouders of pleegouders van kinderen tot 18 jaar hebben recht op kinderbijslag. De vraag is of je de kinderbijslag moet wijzigen naar scheiding of uit elkaar gaan. Het is belangrijk om aan te geven wie de kinderbijslag moet ontvangen. Maar ook op welk rekeningnummer dit gestort wordt. Dit alles moet je binnen een bepaalde termijn doorgeven.

 Hoe de kinderbijslag in Nederland is geregeld

De Sociale Verzekeringsbank of SVB regelt de uitbetaling van de kinderbijslag. De algemene kinderbijslagwet bepaalt wie het geld krijgt. Ook staat hierin hoeveel dit is. Kinderbijslag geldt voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Dit wordt per kwartaal uitbetaald.

Scheiden en verhuizen of de inboedel verdelen? Bekijk en bestel online de leukste woonaccessoires.

Ga naar woonaccessoires

Wie ontvangt kinderbijslag?

De ouder waarbij het kind woont, ontvangt kinderbijslag. Wanneer vader en moeder nog bij elkaar zijn dan is er geen probleem met het ontvangen van het geld. Meestal komt het geld echt de rekening van de moeder terecht, soms bij de vader.

Eigenlijk hebben beide ouders recht op kinderbijslag, toch kan slechts één ouder het geld ontvangen. Is er vooraf niks afgesproken dan ontvangt de vrouw het geld. Zo is dit in Nederland geregeld. Voor samengestelde gezinnen geldt dat de biologische en/of wettelijke ouder waar het kind staat ingeschreven het geld ontvangt.

Wie krijgt kinderbijslag bij een scheiding?

Bij een scheiding gaan jij en je ex-partner apart wonen. Op dat moment ontvangt de verzorgende ouder de kinderbijslag. Dit is de ouder waarbij zoon of dochter de meeste tijd doorbrengt. Hoe zit dit dan bij co-ouderschap? Zonder gemaakte afspraken vergeeld de SVB het bedrag over beide ouders. Ieder krijgt de helft uitgekeerd.

Je kunt ook afspreken dat de ene ouder het volledige bedrag ontvangt. Vervolgens verdeel je dit onderling of naar verhouding. Let op dit soort afspraken moet je goed vastleggen, bijvoorbeeld in het ouderschap.

Andere regels omtrent kindgebonden budget

Je hebt kinderbijslag en kindgebondenbudget. Bij co-ouderschap en waarbij het kind op beide adressen even vaak verblijft, kan het kindgebonden niet verdeeld worden. De Belastingdienst kan dit aan slechts één persoon uitbetalen. Moet het geld toch verdeeld worden? Maak hier dan onderling afspraken over. Houd er wel rekening mee dat het kindgebonden budget samenhangt met het inkomen van de ontvangende ouder.

De hoeveelheid kinderbijslag per ouder

De SVB bepaalt wie wat krijgt. De rechterlijke uitspraak of het ouderschap is hierin doorslaggevend. Ook kunnen jullie samen een schriftelijke overeenkomst opstellen. Hierin staat de verdeling beschreven. Geef dit door aan de SVB.

Echtscheiding wel of niet doorgeven aan de SVB

Moet je een echtscheiding doorgeven aan de SVB? Het antwoord hierop is nee. De SVB ontvangt deze wijziging van de gemeente. Je moet deze wijziging wel zelf doorgeven bij de gemeente. In veel gevallen doet de advocaat dit. Controleer zelf even of dit ook wel gedaan is.

Met een nieuwe partner samenwonen

Na een scheiding ga je soms met een nieuwe partner samenwonen. Dit moet je zeker aan de SVB doorgeven. Doe dit binnen 4 weken. Verandert de samenstelling van het gezin? Dit kan bijvoorbeeld omdat het kind van de nieuwe partner bij jullie komt wonen. Ook dit geef je binnen vier weken door. Bij een huwelijk met de nieuwe partner hoef je dit niet door te geven. De gemeente geeft deze informatie aan de SVB door.

Koop een spaarpot voor je kind! > Naar spaarpotten

Nieuw rekeningnummer doorgeven

Kinderbijslag wijzigen na scheiding is niet zo moeilijk. Het kan wel voorkomen dat je na de scheiding in nieuw rekeningnummer krijgt. Of dat je overgestapt naar een andere bank (en dus ook in nieuw rekeningnummer).

Een nieuw rekeningnummer geef je door aan de SVB Bank. Het rekeningnummer wijzigen doe je binnen 4 weken. Met je DigiD kun je eenvoudig het rekeningnummer wijzigen. Maak hierbij gebruik van DigiD met SMS controle. Alleen de persoon die daadwerkelijk de kinderbijslag ontvangt kan een rekeningnummer wijzigen.

Boete bij te late wijziging

De kinderbijslag wijzigen na scheiding is niet nodig, de SVB ontvangt zelf de gegevens van de gemeente. Andere gewijzigde gegevens moet je wel zo snel mogelijk doorgeven. Doe je dit te laat of helemaal niet dan kan de SVB een boete opleggen.

Je moet dingen doorgeven als vergoedingen die je voor verzorging van het kind ontvangt. Of andere belangrijke wijzigingen. Wat je moet doorgeven vind je op de website van de SVB.

Ben je te laat met het wijzigen van het rekeningnummer en komt het geld hierdoor bij je ex-partner aan? Dan moet je met hem of haar regelen dat het geld alsnog op jouw rekening terechtkomt. Ondertussen geef je wel je nieuwe rekeningnummer door.

Kinderbijslag veranderen van ouder

Jullie wonen samen of zijn getrouwd. In veel gevallen ontvangt de moeder de kinderbijslag. Willen jullie dit wijzigen zodat de vader dit ontvangt? Dan moet je dit bij de SVB aanpassen. Log in met je DigiD en kijk onder het kopje ‘aanvrager kinderbijslag wijzigen ‘.

Je kind ontvangt de kinderbijslag

De kinderbijslag op rekening kind ontvangen is in een aantal gevallen mogelijk. Dit is van toepassing wanneer het kind jonger dan 18 jaar zelf een kind heeft en hier kinderbijslag voor ontvangt. Ook wanneer het kind onder de 18 jaar gehuwd is of alleen woont, geldt deze regeling. Het kind moet dan wel ouder zijn dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om naar aanleiding van een scheiding de kinderbijslag door het kind te laten ontvangen.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Kinderbijslag wijzigen na scheiding of uit elkaar
Schuiven naar boven