NAP afkorting en betekenis | auto en waterpeil

Bijgewerkt: 20 augustus 2023

De term NAP komt je bijna dagelijks tegen. Wat betekent NAP eigenlijk? De NAP afkorting staat voor Normaal Amsterdams Peil. Dit wordt vooral gebruikt om het waterpeil te controleren. Daarnaast gebruikt Rijkswaterstaat het NAP om de hoogte van de bodem aan te geven. Maar let op want je hebt ook zoiets als NAP auto en kilometerstand . Daarom in dit artikel uitleg over:

  • NAP waterstand
  • NAP auto en kilometerstand

NAP en zeeniveau

De NAP afkorting staat voor Normaal Amsterdams Peil. Dit staat gelijk aan het zeeniveau van de Noordzee. Hierbij is NAP aangeduid als 0 meter. Dit noem je ook wel de nulmeting. Van hieruit kan de actuele waterstand van verschillende rivieren bekeken worden. Het is belangrijk om de waterstanden tegenover het NAP te bekijken. Bij te hoge waterstanden dreigt er gevaar voor een overstroming.

NAP van Nederlandse rivieren

De waterhoogten van rivieren kan sterk verschillen. Dit heeft te maken met regenval, sneeuw of warmte. Je spreekt van hoogwater wanneer de waterstand gedurende meerdere dagen hoger ligt dan normaal.

In 1993 overstroomde de Maas in het Nederlandse Limburg. De Maas trad buiten haar oevers. De steden Roermond, Venlo, Itteren en Borgharen werden zwaar getroffen. Ook in Gennep kregen mensen te maken met overstromingen. De hoogste stand werd in Borgharen gemeten. Het waterpeil bedroeg hier 45,90 meter boven NAP. In 1995 gebeurde hetzelfde, waarbij vooral Itteren en Borgharen werden getroffen. Een nog hogere stand werd in 1643 gemeten: de maas bereikte toen een hoogte van 47,89 meter boven NAP.

Watersnoodramp van 1953

Nederland krijgt vaker te maken met overstromingen. Een bekende is de watersnoodramp van 1953. Een noordwesterstorm en springtij zorgden ervoor dat de Noordzee een recordhoogte bereikte. Grote delen van Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland liepen onder. Ruim 100.000 mensen raakten hun woning kwijt. Meer dan 1800 mensen zijn verdronken. Ook vele dieren hebben de watersnoodramp niet overleefd. Dit alles gebeurde in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953.

In het jaar 1825 vielen er ruim 800 doden. Dit werd veroorzaakt door overstromingen in Groningen, Friesland, Overijssel en Noord-Holland. In 1703 vielen duizenden slachtoffers als gevolg van hoogwater en een zware storm. Er was veel schade in Nederland en Duitsland. Ook het Noordzeegebied en Midden- en Zuid Engeland waren getroffen.

Hint: de mooiste boeken over de watersnoodramp

Het ontstaan van Texel

Texel staat bekend als een eiland. Toch lag dit eiland ooit aan het vasteland. In het jaar 1170 vond de Allerheiligenvloed plaats. Dit was een grote overstroming die Texel afzonderde van het vasteland. Tussen Texel en Medemblik lag in die tijd het Creiler woud, dat volledig onderging in de zee. Tijdens de overstroming ontstonden ook andere eilanden waaronder Vlieland.

Geschiedenis van het NAP

Het normaal Amsterdams peil werd in 1684 vastgelegd. Het begon met het Amsterdams peil, dat het gemiddelde vloedniveau van het IJ gaf. In 1860 werd het AP gecorrigeerd en kreeg het de naam NAP. Dit gebruiken ze ook in Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Finland en Pruisen.

Hoogste en laagste punt van Nederland

Het laagste punt van Nederland is te vinden in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier bedraagt het laagste punt 6,76 meter onder NAP. Vlakbij het drielandenpunt op de Vaalserberg ligt het hoogste punt van Nederland. Volgens metingen bedraagt het land hier 322,4 meter boven NAP.

NAP auto en kilometerstand

Er is nog een NAP afkorting: Nationale Auto Pas. De stichting Nationale Auto Pas registreert de tellerstanden van alle voertuigen. Dit doen ze sinds 1991. Later heeft de RDW dit overgenomen.

Er wordt regelmatig gesjoemeld met de kilometerstand van auto’s. Uit onderzoek blijkt dat ruim 5% van alle gebruikte auto’s een teruggedraaide teller heeft. Dit beïnvloedt de prijs van de auto. Nadeel hiervan is dat de veiligheid van het voertuig niet gegarandeerd is.

Kilometerstand check (NAP auto)

Met de NAP check krijgen consumenten inzicht in de juistheid van de kilometerstand. Zo kan er bekeken worden of er sprake is van een teruggedraaide kilometerteller. Het terugdraaien van de kilometerteller is strafbaar. Toch gebeurt het nog steeds op grote schaal. Bij de RDW is het mogelijk om de tellerstand te controleren middels een kentekencheck. Zowel voor particulieren als bedrijven is het aan te raden om altijd de stand van de kilometerteller te controleren.

Tip: best verkochte autoradio’s

De eigenaar van een voertuig kan via het RDW een tellerrapport aanvragen. Dit rapport geeft meer zekerheid bij eventuele kopers. De koper zelf kan ook vragen om een tellerrapport. Wanneer de tellerstand niet klopt, kan de RDW dit aanpassen. Dit doet het bedrijf dat de tellerstand heeft laten registreren. Ook de RDW zelf kan de tellerstand corrigeren.

Met de dienst tellerstand controle is het mogelijk de actuele tellerstand in te zien. De RDW biedt deze gratis aan. Het gaat hier om de laatst geregistreerde tellerstand van het voertuig. Tegen een bedrag van €1 kun je de actuele tellerstand opvragen. De RDW geeft hier een oordeel bij. Dit bestaat uit logisch, onlogisch of geen oordeel. Bij een onlogisch oordeel is er mogelijk sprake van tellerstand fraude.

Wanneer de tellerstand registreren?

Garagebedrijven en andere bedrijven zijn verplicht om de kilometerstanden door te geven. Dit gebeurt op bepaalde momenten waaronder de APK, demontage, inbouw of tenaamstelling van het voertuig. Ook bij export, reparatie, onderhoud of wisselen van banden geeft het bedrijf de kilometerstand door. Niet op alle momenten wordt dit doorgegeven. Voor reparatie geldt dat de reparatiekosten hoger dan €150 inclusief btw bedragen.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

NAP afkorting en betekenis | auto en waterpeil
Schuiven naar boven