Schenking 2022: tarieven en vrijstellingen

Bijgewerkt: 15 maart 2023

Schenken en schenkbelasting: wat zijn de tarieven en vrijstellingen? Bij een schenking 2022 krijg je in veel gevallen te maken met de belastingdienst. Ontdek wie deze belasting moet betalen en hoe hoog dit is. We leggen ook uit hoe je kunt profiteren van een vrijstelling.

Schenking en schenkingsovereenkomst

Een schenking is een onverplichte eenzijdige overeenkomst. Dit betekent dat iemand vrijwillig geld of iets van waarde aan iemand anders geeft. Het vaakst komen we de schenking 2019 tussen ouders en kinderen of kleinkinderen tegen. In sommige gevallen is een schenkingsovereenkomst verplicht. Bijvoorbeeld bij een financiële bijdrage van de ouders bij aankoop van de woning. In veel andere gevallen is een schenkingsovereenkomst of schenkingsakte niet nodig.

Wanneer is er sprake van een schenking? De schenker geeft een deel van zijn vermogen aan de andere partij, zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat.

Schenkingsvrijstelling (belastingvrij schenken)

Bij een schenking krijg je vaak te maken met schenkbelasting. Toch Is het mogelijk om belastingvrij te schenken. Dit noemen we ook wel de schenkingsvrijstelling 2022. Of je wel of geen belasting betaalt, hangt van twee zaken af:

 • De hoogte van het bedrag
 • Het doel van de schenking

Hieronder lichten we dat verder toe. Zo weet je precies wanneer je wel of geen schenkbelasting moet betalen.

Belastingvrije schenking 2022 voor de koopwoning

Je bent van plan een woning te kopen of de bestaande koopwoning te verbouwen. De ouders willen hieraan meebetalen (dit mag ook iemand anders zijn). Is het geld echt en alleen bedoeld voor de koopwoning, dan is er sprake van een belastingvrije schenking. Over maximaal €105.302betaalt de ontvanger geen schenkbelasting. Ondanks deze mooie regeling gelden er wel een aantal voorwaarden:

 • De ontvanger (of diens partner) is tussen de 18 en 40 jaar oud (40e levensjaar telt ook nog mee)
 • De schenking moet uiterlijk in 2023 gebruikt zijn
 • Het geld is bedoeld voor de aankoop of verbouwing woning, maar ook bijvoorbeeld voor aflossing van de hypotheekschuld/ restschuld
 • Schriftelijk bewijs dat de schenking is overgemaakt

Ondanks deze belastingvrije schenking is het wel nodig om dit op te geven bij de belastingdienst. Dit kan middels de aangifte schenkbelasting.

Vrijstelling schenkbelasting 2022: overige schenkingen

Hoe zit het met overige schenkingen en schenkbelasting? Bij een schenking 2019 van ouders op kind geldt er een belastingvrije schenking van €5677 per jaar. Over dit bedrag hoeft er geen belasting worden betaald. Ook is het niet nodig om dit bij de belastingdienst aan te geven. Is het bedrag hoger dan €5677 per jaar, dan betaal je wel schenkbelasting.

Ontvang je een geldbedrag van iemand anders? Hierbij geldt een schenkingsvrijstelling van €2274 per jaar. Over dit bedrag hoef je geen belasting te betalen of aangifte schenkbelasting te doen. Let wel op dat je schenkingen altijd bij elkaar op moet tellen. Ook wanneer dit vanuit een en het zelfde gezin komt, bijvoorbeeld €2000 van je broer en €2000 van je zus. Dat zijn in totaal dus €4000: je moet schenkbelasting betalen.

Schenking 2022 tarieven

Je bent vast benieuwd naar de tarieven schenkbelasting. De tarieven worden altijd in procenten weergegeven. Hieronder vind je de schenking 2022 tarieven:

Schenking 2022 tot €130.425

 • Partner, kinderen, pleegkinderen of stiefkinderen: 10%
 • Kleinkinderen, broer, tante en verdere afstammelingen: 18%
 • Overige personen: 30%

Schenking 2022 vanaf €130.425

 • Partner, kinderen, pleegkinderen of stiefkinderen: 20%
 • Kleinkinderen, broer, tante en verdere afstammelingen: 36%
 • Overige personen: 40%

Ontvang je van je ouders een schenking van €30.000? Dan betaal je 10% schenkbelasting. Ontvang je van je oma een bedrag van € 10.000? Dan betaal je 18% belasting. Let op: ook hier geldt de vrijstelling. Bij een schenking van je ouders betaal je over de eerste €5677 geen belasting. Alles daarboven is belast met 10%

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Ouders mogen eenmalig €27.231 belastingvrij schenken. Dit mag alleen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (of de partner heeft deze leeftijd). Bij deze eenmalige verhoogde vrijstelling geldt niet de jaarlijkse vrijstelling van €5677. Kinderen mogen maar één keer gebruik maken van deze regeling. De belastingvrije schenking mag gebruikt worden voor de koopwoning, studie of vrij te besteden.

Het is wel even opletten met deze eenmalige verhoogde vrijstelling. Wie gebruikt maakt van de €27.231 belastingvrij schenken, mag niet nog eens de schenkingsvrijstelling voor de koopwoning gebruiken. Ook niet in een ander jaar! Bedenk van tevoren goed welke verhoogde vrijstelling schenking je toepast.

Wist je dat er nóg een eenmalige verhoogde vrijstelling is, namelijk voor de studie? Deze bedraagt €55.996. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan vast, bijvoorbeeld dat de opleiding minimaal €20.000 per jaar moet kosten. Daarnaast mag je nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde vrijstelling.

Schenkbelasting omzeilen of ontwijken

Je wilt bij een schenking 2022 de schenkbelasting omzeilen of ontwijken. Is dit mogelijk? Je kunt ten eerste al gebruik maken van de jaarlijkse vrijstellingen. Zo kun je elk jaar op een legale manier de schenkbelasting omzeilen. Er zijn mensen die contant geld opnemen en dit schenken, zonder dit door te geven aan de Belastingdienst. Natuurlijk mag dit officieel niet, echter kan de Belastingdienst dit moeilijk achterhalen.

Let wel op met contante opnames of bijzondere transacties boven €15.000. Banken zijn verplicht om ongebruikelijke transacties door te geven. De belastingdienst kan dan verzoeken om ook contant geld aan te geven. Heb je dit aan iemand anders geschonken? Officieel moet deze persoon dit aangeven.

Wie betaalt eigenlijk de schenkbelasting?

Je schenkt een bedrag aan een ander. Wie betaalt dan de schenkbelasting? Dit moet de ontvanger betalen. Je kunt het echter ook anders doen: de schenker betaalt. In dit geval ligt het percentage wel wat hoger. Dit komt omdat de schenker de te betalen schenkbelasting ook aan de ontvanger schenkt. Over dit bedrag wordt ook weer schenkbelasting geheven.

Als voorbeeld een schenking van €15.428, waarbij over de eerste €5428 een vrijstelling geldt (peiljaar 2019). Dit is het bedrag aan belasting wanneer de schenker of ontvanger betaalt:

 • Ontvanger: €1000
 • Schenker: €1100

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Schenking 2022: tarieven en vrijstellingen
Schuiven naar boven