Algemeen verbintenissenrecht

Je staat er eigenlijk niet bij stil maar dagelijks krijg je te maken met een of meerdere overeenkomsten. Denk maar eens aan de aankoop van een product (in een winkel of webshop): de koopovereenkomst. Maar ook het huurcontract, je arbeidsovereenkomst of recht op een schadevergoeding valt onder de verbintenissen.

Vaak wordt een overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Vergeet niet dat mondelinge afspraken net zo rechtsgeldig zijn. Toch is een mondelijke overeenkomst niet altijd gunstig. Wanneer een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt dan kan er sprake zijn van bewijsproblemen.

Bekijk boeken over contractrecht

Voorbeelden van verbintenissen

Op het gebied van verbintenissen kun je alle kanten op. Meestal ontstaat een verbintenis naar aanleiding van gemaakte afspraken (overeenkomst). Je hebt ook de natuurlijke verbintenis, die ontstaat vrijwillig maar kan niet worden teruggevorderd. Als laatste is er nog de verbintenis uit de wet waaronder de onrechtmatige daad en de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding.

Enkele voorbeelden van verbintenissen:

 • Huurcontract woning
 • Koopovereenkomst onroerend goed
 • Arbeidsovereenkomst
 • Leenovereenkomst
 • Ruilovereenkomst
 • Schadevergoeding
 • Weddenschap
 • Testament

Problemen met verbintenissen of overeenkomsten

In veel gevallen zorgt een verbintenis tussen twee personen niet direct voor problemen. Maar soms ontstaat er onduidelijkheid of onenigheid over een van de volgende zaken:

 • Duur van de overeenkomst
 • Nakomen van afspraken (wanprestatie)
 • Product of dienst voldoet niet aan de voorwaarden
 • Opzegging van de overeenkomst
 • Incassoprocedure of betalingsproblemen
 • Onduidelijkheid over de algemene voorwaarden
 • Ontbindende voorwaarden

Schriftelijke of mondelinge overeenkomst

De vraag is of je nu voor een schriftelijke of mondelinge overeenkomst moet gaan. Je kunt in ieder geval zeggen dat er bij een rechtsverhouding tussen twee of meer personen sprake is van een verbintenis.

Het is mogelijk om de afspraken tussen de partijen zowel schriftelijk als mondeling vast te leggen. Vergeet niet dat veel afspraken in het dagelijks leven mondelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld een uurtje overwerken, een aankoop in de supermarkt of de buurman geld lenen. In dit soort gevallen zullen wonderlijk je afspraken niet snel tot problemen leiden.

Schriftelijke overeenkomsten zijn belangrijk wanneer het om zakelijke transacties of afspraken gaat. Maar ook wanneer er een groter belang voor beide partijen is. Bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, koopcontract woning, overeenkomst met een klusbedrijf, aankoop auto of dure apparatuur. Vergeet ook niet de leenovereenkomst met een bank, zoals een hypotheek of een persoonlijke lening.

Consumentenrecht

Voor consumenten is het allemaal goed geregeld, ze worden goed beschermd volgens het consumentenrecht. Dat is belangrijk want soms klopt de inhoud van de algemene voorwaarden niet, houdt de leverancier zich bij online verkoop niet aan de wettelijke informatieplicht of voldoet een product niet aan de verwachtingen. Soms wil de leverancier geen garantie verlenen of voert oneerlijke handelspraktijken.

In sommige gevallen is het mogelijk om de koop vernietigbaar te verklaren. Wanneer de leverancier of verkoper zich niet aan wettelijke verplichtingen of afspraken houdt, dan kan deze hiertoe gedwongen worden. Mocht je problemen ervaren binnen het consumentenrecht, dan is het aan te raden om contact op te nemen met een jurist of advocaat.

Verbintenis tenietgaan

Is het mogelijk om een overeenkomst te vernietigen? Ja, dit noem je ook wel het tenietgaan van een verbintenis. Er zijn verschillende vormen van het vernietigen van een overeenkomst. Bijvoorbeeld vernietiging zelf, kwijtschelding, verrekening of verjaring.

Je kan de andere partij dwingen om de afspraken in een verbintenis na te komen. Dit gebeurt middels een procedure, hierbij wordt je bijgestaan door een advocaat. Het bijstaan door een advocaat is niet verplicht maar wel aan te raden.

Redenen voor het tenietgaan van een verbintenis:

 • Niet uitvoeren van de afspraken
 • Niet nakomen van betaling
 • Ontbindende voorwaarde

Geschillen binnen het verbintenissenrecht

Een jurist of advocaat staat zowel bedrijven als particulieren bij in verschillende zaken binnen het verbintenissenrecht. Het kan om het vergoeden van een schade gaan, maar ook het nakomen van afspraken uit een overeenkomst of contract. Moet je een procedure starten, kijk dan naar de meest betaalbare oplossing. Bij de meeste advocaten is het eerste gesprek gratis. Hierna kunnen de kosten snel oplopen.

Iedereen in Nederland heeft recht op rechtsbijstand (hulp van een advocaat). Lage inkomens krijgen een (groot) gedeelte vergoed. Heb je een gemiddeld of hoog inkomen, dan betaal je mogelijk alles zelf. Vraag dus van tevoren naar een inschatting van de kosten en het verloop van de zaak. Dankzij deze inschatting weet je ook of procederen binnen het algemeen verbintenissenrecht wel interessant is.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com

Algemeen verbintenissenrecht
Schuiven naar boven