Mondelinge overeenkomst of contract

Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Vroeger, toen veel mensen nog niet konden lezen en schrijven, was een handdruk of een handjeklap voldoende om een overeenkomst rechtsgeldig te maken. Tegenwoordig wordt er veel op papier vast gelegd. Maar een mondelinge overeenkomst blijft toch een rechtsgeldige overeenkomt. Probleem is vaak dat het woord tegen woord is indien er geen sprake is van een getuige tijdens de overeenkomst.

Mondelinge (ver)koop woning

Wanneer de woning mondeling verkocht is, kan je je hieraan weer onttrekken? De antwoorden zijn een beetje dubbel. Enerzijds is er namelijk de wet artikel 7:2 lid 1 en 2 uit het Burgerlijk Wetboek. Deze is op 1 september 2003 tot stand gekomen. Deze wet zegt duidelijk dat de koop van een woning pas geldig is wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.

Na de schriftelijke vastlegging heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. Hij heeft binnen die drie dagen het recht de koop te ontbinden. De verkoper heeft dat recht niet. Ook niet nadat de koopovereenkomst schriftelijk is vastgelegd. Welnu, volgens de wet zou de koop van de woning niet geldig zijn wanneer deze niet schriftelijk is vastgelegd. Dat is duidelijk.

Bekijk boeken over arbeidswetgeving

Rechtszaken mondelingen koop/ verkoop woning

In het verleden waren er een aantal rechtszaken waarin de verkoper de mondelinge overeenkomst wou ontbinden, en er nog geen schriftelijke overeenkomst tot stand was gekomen. De uitspraken in de verschillende zaken waren verrassend. Het ene moment koos de rechter partij voor de koper en moest de verkoper de schriftelijke overeenkomst tekenen. Het andere moment werd partij voor de verkoper gekozen en ging de koop niet door.

Woning kopen of verkopen? Maak duidelijke afspraken

Of een mondelinge overeenkomst bij de koop van een woning dus wel of niet wettig is, valt nog te betwisten. Voor de verkoper is het daarom raadzaam om schriftelijk vast te leggen dat deze ook een aantal dagen bedenktijd krijgt voordat de schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan. Bij de koop van een woning staat de verkoper nou eenmaal veel zwakker dan de koper.

Tegenwoordig geldt er een schriftelijkheidsvereiste. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. De verkoper kan tot aan het ondertekenen van het koopcontract de koop nog ontbinden. Verkoper kan een koopcontract alleen ontbinden wanneer de koper zich niet aan ontbindende voorwaarden heeft gehouden.

Mondelinge (ver)koop paard

Paarden zijn een dure hobby en er gaat soms veel geld om in de paardensport. Wie een paard gaat kopen, komt al snel tot een mondelinge overeenkomst. Spreek je mondeling af om het paard te kopen, dan ben je hier in principe aan gebonden.

In de paardenwereld is het gebruikelijk om een koop op basis van dierenarts voorwaarden te doen. De dierenarts keurt het paard eerst op gezondheid en conditie. Wanneer de dierenarts het paard goedkeurt, dan gaat de koop officieel door. Voor de koper is het daarom altijd raadzaam om te zeggen: verkocht op voorwaarde dat het paard wordt goedgekeurd. Zo is het voor beiden partijen duidelijk wanneer de koop ook ontbonden kan worden.

Mondelinge overeenkomst en paard wordt aan ander verkocht

Je hebt mondeling afgesproken om een paard te kopen. In afwachting van de dierenarts is het paard ineens aan een ander verkocht. Mag dit? Nee, de verkoper is hierbij in gebreke. Nu komt het vervelende gedeelte want het is jouw woord tegen die van de verkoper. Daarom moet je bij aankoop van een paard altijd in derde persoon als getuige meenemen. Of nog beter: leg de afspraken op papier vast. Vermeld ook de voorwaarden op basis van de klinische keuring.

Mondeling arbeidscontract

Een mondeling contract wordt vaak aangegaan voordat het daadwerkelijke schriftelijke contract er is. Wanneer een werkgever iemand aanneemt is er niet altijd direct een schriftelijke overeenkomst gereed, toch kan de werknemer al in dienst treden. Soms wordt de werknemer alweer weggestuurd voordat de daadwerkelijke overeenkomst is getekend. Maar het kan ook dat de werknemer zelf opstapt.

In hoeverre zijn beiden partijen gebonden aan deze mondelinge overeenkomst? Een mondeling contract is net zo rechtsgeldig als een schriftelijk contract. Wel moet er tijdens deze mondelinge overeenkomst besproken zijn of er sprake is van een proeftijd. Wanneer dit niet is overeengekomen in de mondelinge overeenkomst, dan kan je ervan uitgaan dat er geen proeftijd is afgesproken.

Proefperiode schriftelijk vastleggen

Een proefperiode kun je niet mondeling afspreken, dit moet altijd schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook voor een opzegtermijn. Leg je deze afspraken niet schriftelijk vast, dan heeft de ontslagen werknemer geen recht op (een gedeelte van) het loon.

Voor de werkgever zijn mondelinge afspraken ook nadelig. Wanneer de werknemer plots opstapt ondervindt deze hier schade van. Er is immers niet direct nieuw personeel beschikbaar.

Het komt vaker voor dat een van beide partijen een rechtszaak aanspant, om op deze manier een schadevergoeding te eisen. Met alleen een mondelinge overeenkomst is het heel lastig om bepaalde zaken te bewijzen.

Geen proefperiode bij contractverlenging

Wordt het arbeidscontract verlengd, dan mag er niet opnieuw sprake zijn van een proefperiode. Beide partijen weten immers al wat ze aan elkaar hebben. Bij een contractverlenging hoef je dus ook niet akkoord te gaan weg een proefperiode, of je dit nu mondeling of schriftelijk vastlegt.

Ontbinden van de mondelinge proefperiode

Jullie hebben een mondelinge overeenkomst afgesloten met betrekking tot de proefperiode. Beide partijen staan tijdens de proefperiode in hun recht om de overeenkomst te ontbinden. Was er geen sprake van een proefperiode, dan is de ontbindende partij in gebreke. Je spreekt dan van contractbreuk.

Juridisch wordt dit weer een twistpunt, omdat een proefperiode altijd op papier moet staan. Staat dit namelijk niet schriftelijk vastgelegd, dan is er geen sprake van een proefperiode. Maar dan geldt de wet van de mondelinge overeenkomst weer. Het blijft dus altijd een betwistbare zaak, die door de ene rechter weer anders wordt beoordeeld dan door een andere rechter.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Mondelinge overeenkomst of contract
Schuiven naar boven