Kan een bestemmingsplan verjaren of gewijzigd worden

Bijgewerkt: 9 maart 2023

Een bestemmingsplan gaat over stukken grond. In het plan staat hoe de grond gebruikt mag worden of wat je erop mag bouwen. Kan een bestemmingsplan verjaren? Ja dat kan. Op dat moment mag de gemeente niet ingrijpen wanneer je de grond op een andere manier gebruikt. Een bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden.

Dit valt onder het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan over een stuk grond is altijd opvraagbaar bij de gemeente. Wat valt onder het bestemmingsplan? Hierin staat alles over de gebruiksmogelijkheden en bouwmogelijkheden van het stuk grond. Verschillende stukken grond in hetzelfde gebied kunnen allemaal weer een ander bestemmingsplan hebben.

Een bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument. Feitelijk is dit document juridisch bindend.

Bestemmingsplan elke 10 jaar opfrissen

De wet eist dat gemeentes elke 10 jaar het bestemmingsplan op moeten verfrissen. Dit betekent dat ze nog eens kritisch naar het plan kijken en eventueel aanpassingen doen. Het is belangrijk dat gemeentes dit doen en ook aangeven dat het bestemmingsplan actueel is. Doen ze dit niet en is de termijn van 10 jaar voorbij, dan spreek je van verjaring.

Verjaring kan leiden tot een bestemmingswijziging

Kan een bestemmingsplan verjaren en kun je dan doen wat je wil? Je hebt hierboven kunnen lezen dat een bestemmingsplan kan verjaren. Op dat moment kunnen je eenzijdig het bestemmingsplan wijzigen. Oftewel: je zet een schuurtje op agrarische grond neer. Iets dat onder het oorspronkelijke bestemmingsplan nooit zou mogen.

In principe mag de gemeente nu geen leges heffen voor een omgevingsvergunning of het afwijken van het bestemmingsplan. Toch zijn er nog steeds veel gemeentes die een legesnota versturen. Weet je zeker dat het bestemmingsplan is verjaard, kom dan tegen die nota in verweer. Dit kun je het beste door het inschakelen van een advocaat.

Agrarische bestemming omzeilen

Veel mensen kopen een stukje grond met agrarische bestemming. Grond die onder het agragische bestemmingsplan valt is veel goedkoper dan bouwgrond. Met agrarische grond kun je niet veel . Je mag er planten of bomen op plaatsen en vaak ook nog wel dieren houden. Maar een schuilstal voor de dieren, dat wordt al snel een probleem. Laat staan het bouwen van een schuurtje, garage of woonhuis.

Tip: bekijk Stalinrichting & -accessoires

De agrarische bestemming omzeilen is niet mogelijk. Natuurlijk kun je iets op het stukje grond plaatsen zonder dat je hier een bouwvergunning voor aanvraagt. Dit kan enkele jaren goed gaan, totdat de gemeente hierachter komt. Uiteindelijk moet je het bouwwerk afbreken of betaal je hele hoge kosten.

Je kunt wel een verzoek indienen tot agrarische bestemming naar woonbestemming. Dit principeverzoek dien je schriftelijk in bij de gemeente. Vervolgens bekijkt het college van burgemeester en wethouders je verzoek en keurt dit goed of af. Houd er rekening mee dat hier soms hoge kosten mee gepaard gaan, ook wanneer je verzoek wordt afgekeurd.

Dit mag je met agrarische bescherming

De vraag is nu: wat mag je met agrarische bescherming? Is dit enkel en alleen het kweken of houden van planten en/of dieren? In principe wel maar wanneer je het stuk grond voor agrarische doeleinden gebruikt dan mag er ook een bijbehorende woning of object opstaan. Let op: sommige gemeenten doen hier toch moeilijk over. Schakel eventueel de hulp van een jurist in.

Een huis kopen met een agrarische bestemming

Een boerderijtje is voor velen een droom, maar vaak gaat het om een woning met een agrarische bestemming. Je kunt het huis kopen, maar het is vrij lastig om hier een hypotheek voor te krijgen. Banken doen moeilijk met agrarische bestemmingen. Terwijl ze voor woningen met een woonbestemming veel makkelijker hypotheken verstrekken.

Mocht je toch een hypotheek kunnen krijgen, dan geldt er soms een risico-opslag op de hypotheekrente. Ook zijn er in veel gevallen aanvullende voorwaarden van toepassing. Check dit allemaal van tevoren. Een huis kopen met agrarische bestemming is namelijk niet zo makkelijk als gedacht.

De huidige situatie aanpassen

Het is mogelijk om het huis met agrarische bescherming om te zetten naar een woonbestemming. Maar het kan ook dat de gemeente hier nooit meer naar omkijkt. In dit geval is het bestemmingsplan verjaard. Je kan de gemeente dan vragen om het bestemmingsplan kosteloos om te zetten naar woonbestemming. Rekent de gemeente hier toch kosten voor, laat dit dan niet gebeuren. Een advocaat kan je hier meer over vertellen.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Kan een bestemmingsplan verjaren of gewijzigd worden
Schuiven naar boven