PTSS betekenis, symptomen en behandeling

Bijgewerkt: 15 maart 2023

PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. Dit is een psychische aandoening die valt onder de trauma en stressorgerelateerde stoornissen. Het ontstaat in ernstige stressvolle situaties. Dit gaat gepaard met een aantal symptomen zoals herbeleving of het vermijden van herinneringen. Lees alles over de PTTS betekenis, symptomen en PTTS behandeling.

Oorzaak van PTSS

Eerst over de PTTS betekenis. In het DSM 4 was PTSS ingedeeld bij de angststoornissen. DSM staat voor diagnostic and statistical manual of mental disorders. Het is een handboek voor psychische stoornissen en wordt veel gebruikt binnen de psychiatrische diagnostiek. DSM 5 is uitgegeven in 2013. Hier valt PTSS niet langer onder de angststoornis maar de stressorgerelateerde stoornissen.

Een posttraumatische stressstoornis ontstaat door stressvolle of levensbedreigende situaties. Te denken valt aan misbruik, mishandeling, ernstige verwonding of agressie. Oorlog, burgeroorlog of bedreigingen kunnen de oorzaak zijn. Daarnaast komt een posttraumatische stressstoornis soms voor na een traumatische bevalling. Dit wordt ook wel de postpartum PTSS genoemd.

Boeken over behandeling van trauma en PTSS

PTSS symptomen

Een posttraumatische stressstoornis heeft een aantal typische PTSS symptomen. De patiënt herbeleeft de stressvolle situatie. PTTS symptomen uit zich door nachtmerries of flashbacks, waarbij eerdere belevenissen vanuit het langetermijngeheugen terugkeren.

In andere gevallen probeert de PTSS-patiënt herinneringen te vermijden. Dit kan bewust of onbewust gaan. Zo is het mogelijk dat de patiënt zich helemaal niks meer herinnert van het voorval. De hersenen hebben de herinneringen verdrongen. Emotionele uitschakeling is ook een van de PTTS symptomen. Hierbij heeft de patiënt wel herinneringen, maar voelt hier geen emotie bij.

Bijkomende PTTS symptomen zijn schrikreacties, prikkelbaarheid en slaapstoornissen. In een enkel geval ontstaat er een depressie. Dit is een stemmingsstoornis waarbij de patiënt neerslachtig is of geen levenslust heeft.

Wanneer is er sprake van PTSS?

Niet iedereen met bovenstaande PTTS symptomen heeft een posttraumatische stressstoornis. Hiervan wordt gesproken wanneer de klachten langer dan een maand aan blijven houden.

Een shock is wat anders, dit is een acute stressstoornis die vrij snel na de traumatische ervaring optreedt. De symptomen die hierbij horen verdwijnen binnen een maand en zijn dus geen PTTS symptomen.

Wat is het complexe PTSS?

Heb je al eens van het complexe PTSS gehoord? Dit is niet helemaal hetzelfde als de posttraumatische stressstoornis. Patiënten met het complexe PTSS vertonen vaak zelfbeschadigend gedrag. Daarnaast ontstaan er dissociatieve klachten; het gevoel dat het lichaam niet van zichzelf is. Vaak zijn er problemen in de relaties met anderen. Ook is er geen vertrouwen in de toekomst en kunnen er lichamelijke klachten ontstaan.

Veel van de symptomen van complexe PTSS komen overeen met normale PTSS symptomen. De complexe variant oftewel het complex trauma kan niet gediagnosticeerd worden zonder dat PTSS wordt vastgesteld. Complexe PTSS is niet opgenomen in het DSM.

Wat is chronische PTSS?

Met chronische PTSS wordt bedoeld dat de PTTS symptomen langer dan 3 maanden duren. In principe wordt PTSS in 3 verschillende stoornissen ingedeeld:

  • Acute stressstoornis duurt 2 dagen tot 4 weken
  • Acute PTSS duurt 1 maand tot maximaal 3 maanden
  • Chronische PTSS duurt langer dan 3 maanden

Partiële PTSS

Partiële PTSS zijn PTTS symptomen die niet voldoen aan de DSM 4 of 5 symptomen van PTSS. Hierdoor worden patiënten niet gediagnoseerd met posttraumatische stressstoornis. Partiële PTSS kan net zoveel problemen met zich meebrengen.

Een juiste behandeling

Zonder behandeling blijven symptomen lang aanwezig, in ieder geval bij chronische PTSS. In andere gevallen verdwijnen de klachten vanzelf.

PTTS behandeling van bestaat uit cognitieve gedragstherapie. Dit is een mix van gedragstherapie en cognitieve psychologie. Dankzij deze PTTS behandeling worden angstklachten minder en kan de patiënt beter meekomen in het dagelijks leven. Belangrijk onderdeel van de therapie is het oproepen van herinneringen van de traumatische gebeurtenis.

Naast cognitieve gedragstherapie wordt medicatie als PTTS behandeling voorgeschreven. Dit zijn onder andere angstremmers, antidepressiva en slaapmiddelen. Vooraf wordt altijd bekeken welk medicijn het beste kan worden ingezet. Medicatie bij kinderen is vaak een tweede optie, hier zal altijd eerst voor cognitieve gedragstherapie gekozen worden.

In andere gevallen wordt EMDR als PTTS behandeling toegepast. EMDR is de afkorting van eye movement desensitization and reprocessing. Dit is vaak een goede PTTS behandeling voor het verwerken van nare ervaringen. EMDR is toe te passen bij kinderen en volwassenen.

Bij EMDR verwerkt patiënt zijn herinneringen aan het trauma. Tegelijkertijd zal de therapeut de patiënt afleiden door middel van geluiden of handbewegingen. Er wordt dus een combinatie gemaakt van oogbewegingen en het ophalen van herinneringen. Door deze combinatie zwakt de emotionele lading die met de nare herinnering samenhangt sterk af. Dit maakt het gemakkelijker om het trauma een plek in het leven te geven. Uit ervaring blijkt dat EMDR effectief werkt als PTTS behandeling.

Lees meer over EMDR

PTSS en relatie

Kun je een normale relatie hebben met PTTS symptomen? Het is niet altijd makkelijk om samen te leven met een PTSS patiënt. Deze krijgt te maken met angst, depressie en gedragsveranderingen. Dit legt een behoorlijke druk op de relatie. Voor de partner is het belangrijk om te beseffen waar dit allemaal vandaan komt. De patiënt heeft veel behoefte aan steun. De partner kan hier eventueel begeleiding bij vragen of een PTTS behandeling. Zowel de patiënt als de partner kunnen terecht bij het GGZ. Een PTTS behandeling is effectief en helpt de PTTS symptomen te verminderen.

PTSS en relatie zijn misschien niet de ideale combinatie. Toch moet goed bedacht worden dat niemand kiest voor een posttraumatische stressstoornis.

Wat is PTSS in het Engels?

In het Engels wordt een posttraumatische stress stoornis een post-traumatic stress disorder genoemd.

PTSS hond

De vraag wat is PTSS is nu duidelijk beantwoord. Misschien ben je hier aanbeland omdat je op zoek was naar een PTSS hond of PTSS hulphond. Dit zijn speciaal opgeleide honden die voor rust en veiligheid zorgen. De PTSS hulphond is een maatje en kan mensen met deze stoornis helpen herstellen.

In Nederland zijn er verschillende opleidingscentra waar honden getraind worden voor PTSS patiënten. De PTSS hond is getraind om stress bij de mens te herkennen. Bij een nachtmerrie kan de hond zijn baasje wakker maken, zodat deze weer rustig kan slapen. Ook zorgt de hond in het dagelijkse leven voor afleiding. Niet iedereen met PTSS krijgt een hulphond aangeboden. Dit gebeurt altijd in overleg met de behandelende arts.

Shop de leukste producten, bezoek bol.com

PTSS betekenis, symptomen en behandeling
Schuiven naar boven