Werkgever wil mij niet ziekmelden

Bijgewerkt: 20 augustus 2023

Je bent ziek en meldt dit netjes bij de leidinggevende. Vervolgens wilde werkgever jou niet ziek melden bij de arbodienst. Hij houdt, misschien wel onterecht, loon in. Wat moet je doen meneer de werkgever je niet ziek wil melden? Hier lees je in dit artikel alles over. Het is namelijk belangrijk om actie te ondernemen.

Als je ziek bent – de ziekmeldverplichting

Ben je in loondienst bij werkgever krijgt te maken met een aantal regels en verplichtingen. Deze verplichtingen staan vaak in het arbeidscontract omschreven. Ook kan er een handboek zijn uitgegeven, waar richtlijnen in staan. Een van deze verplichtingen is het ziek melden bij ziekte. Een werknemer kan niet zomaar thuis blijven of naar huis gaan, zonder zich eerst ziek te melden.

Wie als eerste inlichten?

In de meeste gevallen moet je je ziekmelden bij de leidinggevende. Dit kan de directe of de indirecte leidinggevende zijn, maar in vrijwel alle gevallen wil de directe leidinggevende dit weten. Deze maakt vaak ook de planning met betrekking tot bezetting van het personeel en de werktijden. Een en ander hangt af van de grootte van het bedrijf.

Bij een klein (familie) bedrijf is het vaak één persoon die meerdere taken vervult. Bij een groot bedrijf zijn er verschillende afdelingen en heeft ieder zijn eigen taak. Vraag altijd vooraf bij wie je een ziekmelding moet doen, indien dit onduidelijk is. Wanneer de leidinggevende niet aanwezig is, moet je je ziekmelden bij diens vervanger.

Ieder bedrijf zijn eigen regels

Het ziek melden kan per werkgever verschillen. Ga er dus niet van uit dat je je bij je nieuwe werkgever op dezelfde manier ziek moet melden als bij je oude werkgever. Vaak is het ook nodig om niet alleen ziek te melden bij de leidinggevende, maar ook bij het hoofdkantoor of de personeelsadministratie. Soms staan deze regels in de cao beschreven.

Werkgever meldt je ziek bij de arbodienst

De werkgever moet de ziekmelding binnen één week doorgeven aan de arbodienst. Vaak wacht deze hier de eerste twee dagen mee.  Dit komt omdat de meeste werknemers binnen twee dagen weer beter zijn. Dit worden ook wel de wachtdagen genoemd. Tijdens de wachtdagen krijg je niet betaald. De eerste dag (of de eerste twee dagen) ziekte gelden dan als onbetaald verlof.

Ruim 20 procent van alle werkgevers meldt de werknemer gelijk op de eerste dag ziek. Je hebt altijd recht op consult bij een bedrijfsarts (arboarts). Vaak is het ook verplicht om bij de bedrijfsarts op bezoek te gaan, maar alleen wanneer je langer ziek bent. De arboarts beoordeelt of je daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent.

Het inschakelen van de arbodienst of een bedrijfsarts is verplicht op grond van art. 13 en 14 Arbeidsomstandighedenwet.

Werkgever wil mij niet ziek melden

Je hebt je netjes ziek gemeld maar de werkgever accepteert het niet. De werkgever wil je niet ziekmelden, wat is hier de oorzaak van? Dit heeft verschillende redenen, bijvoorbeeld twijfels over de ziekmelding. De werkgever wil je ook niet ziek melden wanneer hij verwacht dat dit langdurig is.

Soms is de verhouding tussen werkgever en werknemer zo scheef, dat de werkgever helemaal niet mee wil werken.

koortsthermometer

Best verkocht: Braun IRT 6520 ThermoScan 7
Bekijk product

Zelf stappen ondernemen

Wil de werkgever je niet ziekmelden, dan moet je zelf actie ondernemen. Het is in dit geval goed om per (aangetekende) brief de werkgever op de hoogte te stellen van de ziektemelding. Vermeld in de brief de datum van de eerste ziektedag, naam, adres, telefoonnummer en eventueel tijdelijk verpleegadres. Ook geef je aan hoelang je verwacht ziek te zijn. De werkgever mag weten of het om een verkeersongeval of een arbeidsongeval gaat. Hij mag geen verdere medische informatie vragen.

Vraag in de brief altijd om een consult bij de bedrijfsarts. Dit is de werkgever verplicht. Doet deze dit niet, dan blijft de werkgever dus in gebreke.

Waarom wil de werkgever niet ziekmelden? De financiële kant

Er kunnen verschillende redenen voor zijn, maar een van de meest voorkomende redenen is toch wel het financiële plaatje. Ziekmeldingen kosten een werkgever vaak een hoop geld. Door niet ziek te melden hopen sommige werkgevers deze op twee dingen:

  • De werknemer komt terug en gaat aan het werk.
  • Niet werken betekent geen loon betalen, dus de werknemer krijgt geen loon

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer te ziek is om te werken. Of wanneer deze wel weer kan gaan werken en/of aangepast werk nodig is. De werkgever of de huisarts bepaalt dit niet.

Loon wordt niet doorbetaald

Bij ziekte heb je gedurende de eerste twee jaar recht op doorbetaling van minimaal 70 procent van het huidige loon. De werkgever mag dit niet weigeren en mag geen loon of salaris inhouden. Zijn er geschillen tussen jou en de werkgever, zorg dan altijd dat je een aangetekende brief naar de werkgever verstuurt. Je hebt dan bewijs van ziekmelding.

Wijs de werkgever desnoods op diens verplichtingen. Geeft de werkgever hier geen gehoor aan, dan is loonvordering mogelijk. Loonvordering vraag je via de kantonrechter aan. Dit moet je wel tijdig doen. Een loonvordering verloopt altijd na vijf jaar.

Naast het achterstallige loon moet de werkgever bij een loonvordering ook achterstallige rente betalen. Deze rente bedraagt 4 procent. Je spreekt overigens van achterstallig maandloon wanneer dit binnen een maand niet betaald is, en van achterstallig weekloon wanneer dit binnen een week niet betaald is. Op dit moment is het loon ook door jou opeisbaar.

Naast de wettelijk rente ontvang je als werknemer ook de wettelijke verhoging van de werkgever. Deze bedraagt 5 procent van het brutoloon van dag 4 t/m 8 na het verstrijken van het tijdvak, en 1% wanneer de 8e dag is verstreken.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Werkgever wil mij niet ziekmelden
Schuiven naar boven