Definitieve aanslag en uitbetaling 2022 – 2023 (belastingdienst)

Bijgewerkt: 15 maart 2023

Jaarlijks doe je aangifte inkomstenbelasting. Soms krijg je eerst een voorlopige aanslag, maar vaak direct een definitieve aanslag. Dit betekent dat de belastingdienst je aangifte heeft goedgekeurd. Je hebt de definitieve aanslag ontvangen, wanneer vindt de uitbetaling plaats? Wanneer je wordt uitbetaald hangt een beetje van de datum van aangifte af.

Uitleg definitieve aanslag inkomstenbelasting

Veel mensen zijn verplicht tot het doen van belastingaangifte. Vaak betreft dit de aangifte inkomstenbelasting, bijvoorbeeld wanneer je in loondienst of zelfstandige bent.

Er is een verschil tussen een voorlopige of een definitieve aanslag. De voorlopige aanslag is een indicatie, hierbij gaat de belastingdienst uit van de gegevens die het heeft ontvangen. In veel gevallen ziet de definitieve aanslag er hetzelfde uit als de voorlopige aanslag. Wijkt dit erg veel af? Laat dit dan even nakijken, bijvoorbeeld door een accountant of boekhouder.

De meeste mensen krijgen direct na aangifte de definitieve aanslag. Het zijn voornamelijk ondernemers en woningeigenaren die met een voorlopige aanslag te maken krijgen. De definitieve aanslag volgt na enkele weken.

Bezoek de (voor ons) leukste webshop

Zo lang mag de belastingdienst er over doen

Je zit in spanning te wachten op de uitslag. Hoe lang mag de belastingdienst doen over de definitieve aanslag? Meestal volgt deze enkele weken tot maanden na de aangifte. Maar het komt wel eens voor dat dit zelfs jaren later nog verschijnt. De belastingdienst mag er maximaal drie jaar over doen. Doe je in april 2022 aangifte over het jaar 2021, dan krijg je uiterlijk 31 december 2024 de definitieve aanslag binnen.

Je zou denken dat de definitieve aanslag echt definitief is, maar deze kan soms nog wijzigen. Je ontvangt dan een navorderingsaanslag. Gelukkig komt dit in de praktijk heel weinig voor.

Definitieve aanslag, wanneer uitbetaald?

Behoor je tot een van de gelukkigen die geld terugkrijgt van de belastingdienst? Dan ben je natuurlijk benieuwd wanneer je na de definitieve aanslag krijgt uitbetaald.

Tussen definitieve aanslag en uitbetaling zit vaak een periode van twee maanden. Dit geldt alleen wanneer je de aangifte voor 1 mei hebt gedaan. En waarbij de aangifte ook nog eens over het voorgaande jaar gaat. Dus: voor 1 mei 2023 doe je aangifte over 2022. Dan ontvang je uiterlijk 1 juli 2023 de uitbetaling.

Overzicht uitbetalingen definitieve aanslag

  • Voor 1 mei 2022 aangifte gedaan: uitbetaling uiterlijk 1 juli 2022
  • Na 1 mei 2022 aangifte gedaan: uitbetaling binnen drie maanden na ontvangst van de aangifte
  • Voor 1 mei 2023 aangifte gedaan: uitbetaling uiterlijk 1 juli 2023
  • Na 1 mei 2023 aangifte gedaan: uitbetaling binnen drie maanden na ontvangst van de aangifte

Belasting betalen over de uitbetaling

Elk inkomen moet je doorgeven aan de belastingdienst. Dit zijn dus loon (salaris), uitkering (bijvoorbeeld bijstand of WW), inkomsten uit overige werkzaamheden of inkomsten uit een onderneming. Ontvangen partneralimentatie moet je ook aangeven, dit ziet de belastingdienst namelijk ook als inkomen. Kinderalimentatie mag je buiten beschouwing laten.

Na de definitieve aanslag volgt de uitbetaling. Ziet de belastingdienst dit als inkomen en moet je hier belasting over betalen? Nee, gelukkig niet. Wat je van de belastingdienst terug ontvangt hoef je dus niet op te geven als inkomsten.

Zelf je boekhouding doen? Bekijk Boekhouden voor Dummies

Hoe kan het dat je belasting terug moet betalen?

Na de definitieve aanslag wordt je niet altijd uitbetaald. Soms ben je namelijk nog geld aan de belastingdienst verschuldigd. Dit gebeurt wanneer je gedurende het jaar te weinig belasting hebt betaald. Bijvoorbeeld doordat je een bonus hebt ontvangen of bijverdiensten had. Maar het kan ook dat je via een voorlopige aanslag te weinig hebt betaald.

Dat je moet terugbetalen heeft dus verschillende oorzaken. In de aangifte zie je vaak wat je terug moet betalen of dat je toch wordt uitbetaald. Dit staat ook in de definitieve aanslag. Mocht je over de juistheid twijfelen, neem dan contact op met een accountant. Eventueel kun je ook de belastingdienst zelf om hulp vragen, maar dit blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. Dit komt omdat de medewerkers ook niet antwoord op alle vragen hebben.

Je belastingaanslag in termijnen betalen

Vervelend, de definitieve aanslag laat zien dat je terug moet betalen. Kan ik mijn belastingaanslag in termijnen betalen? Ja, vaak heb je wel die mogelijkheid. Je kan zowel de voorlopige als definitieve aanslag in gelijke maandelijkse termijnen terugbetalen. Wel is het belangrijk dat het bedrag voor 31 december op de rekening van de belastingdienst staat.

Vroeger kreeg je korting wanneer je het bedrag in één keer betaalde. Dit is tegenwoordig niet meer zo. Het maakt dus niet zoveel uit of je ineens of in termijnen betaalt. Wel is ineens betalen fijner omdat je er dan ook gelijk vanaf bent. Helaas niet voor iedereen mogelijk.

Rente betalen over de belasting

Wanneer je te laat aangifte doet (na 1 mei volgend op het jaar waarover je aangifte moet doen) dan moet je belastingrente betalen. Die rente bedraagt 4% (vanaf 2020). Daarom is het dus zo belangrijk om tijdig aangifte inkomstenbelasting te doen.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Definitieve aanslag en uitbetaling 2022 – 2023 (belastingdienst)
Schuiven naar boven