Hoe krijg je je kind aan het leren?

Bijgewerkt: 20 augustus 2023

Je kind wil niet leren en is in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Lastig, pubers kun je moeilijk dwingen. Juist in de puberteit lijken ze langzamer te werken of hebben er geen zin in. Hoe ga je als ouder hiermee om en krijg je je kind aan het leren? Met onderstaande tips moet dit zeker lukken.

Je kind wil niet leren

Wanneer je kind niet wil leren kan dit op de lange duurproblemen geven. Bijvoorbeeld een leerachterstand, maar ook een lager niveau. Vooral pubers in de leeftijd van 12-18 jaar hebben moeite met de concentratie of het leren.

Het zijn vooral de ouders die moeite hebben met het niet willen leren. Het is de taak van de ouders om het kind te motiveren. Ook de school kan hier iets aan doen, maar heeft vaak minder invloed. Allereerst is het belangrijk om naar de oorzaak van niet willen leren te kijken. Ligt het echt aan het ontbreken van motivatie of is er iets anders aan de hand?

Aanrader voor het kind: de huiswerkplanner

Oorzaak van niet willen leren

Het gebrek aan motivatie is de grootste oorzaak van het niet willen leren. Dit gebrek kan ook weer verschillende onderliggende oorzaken hebben. Zo kan een kind het leren niet uitdagend genoeg vinden. Dit zie je bij kinderen die hoogbegaafd zijn, of bij kinderen die op speciaal onderwijs zitten en hier eigenlijk niet thuis horen. Het onderwijs dat ze aangeboden krijgen sluiten niet aan bij hun belevingswereld en het tempo kan veel te laag liggen. De uitdaging ontbreekt en de motivatie om nog te willen leren verdwijnt.

Kind wil niet als nerd overkomen

Een andere oorzaak van niet willen leren is de mening van leeftijdsgenootjes. Pubers zijn hier namelijk heel gevoelig voor. Wanneer het kind veel studeert kan het al snel als nerd bestempeld worden. Dit kan hard aankomen, en het gevolg kan zijn dat het kind niet meer wil leren.

Vrienden zijn belangrijker

De omgang met vrienden lijkt bij pubers ook belangrijker dan leren. Media speelt hierin een rol, met name social media. Pubers besteden hier veel aandacht aan. Bovendien vallen sommige kinderen in een gameverslaving en besteden hier al hun tijd en aandacht aan. Genoeg redenen om niet te willen leren.

De hersens werken anders

Pubers lijken vergeetachtiger, dommer, slomer en trager. En dit klopt ook. Uit onderzoek is gebleken dat de hersenen bij pubers op een lager pitje werken. Ze lijken alles minder goed te begrijpen en hebben ook vaak meer moeite om te plannen en vooruit te denken.

Hoe krijg je je kind aan het leren?

Het is voor ouders vaak moeilijk om een kind aan het leren te krijgen. De aanpak van ouders strookt vaak met hoe het kind denkt of zijn dingen wil doen. Ten eerste is het belangrijk om het kind erop te wijzen hoe belangrijk het is om te leren. Dat een diploma de kans op werk zeker vergroot, maar ook de kans op een beter inkomen en een leuker leven.

Wil je kind niet naar jou als ouder luisteren? Vaak helpt het om een leeftijdsgenootje het verhaal te laten doen. Deze hebben meer invloed op je kind, want op puberleeftijd doet de mening van de ouder er vaak niet toe.

Bekijk de nieuwste schoolagenda’s

Probeer te ontdekken waarom het kind niet wil leren. Wordt het gepest of sluit de leerstof niet bij de ontwikkeling van het kind aan? Is er een ander probleem? Overal is een oplossing voor, desnoods met deskundige hulp.

Verkeerde vrienden hebben soms een negatieve invloed op het leergedrag. Maar wat zijn verkeerde vrienden en hoe praat je hier met je zoon of dochter over? Verkeerde vrienden herken je aan het feit dat ze nooit bij jullie thuis komen of je kind nooit ophalen. Praat er met het kind over en help hem of haar om nieuwe leeftijdsgenootje te leren kennen, bijvoorbeeld via sport.

Niet doen: zeuren of dwingen

Iets wat je als ouder of verzorger nooit moet doen is enorm zeuren of het kind gaan dwingen. Pubers hebben hier een hekel aan en werken juist niet mee als ouders zeuren. Wanneer de band met het kind goed is, zal dit uiteindelijk ook wel goed komen. Regel eventueel huiswerkbegeleiding via school. Zorg thuis ook voor een ontspannen sfeer.

Uiteraard moet het leven van je kind niet alleen uit school bestaan. Vaak hebben ze er nog een baantje bij en vrienden of sport. Maak een planning, daar heeft zoon of dochter meer aan dan aan gezeur van zijn of haar ouders. Dingen verbieden werkt vaak averechts, dat weet je vast nog uit je eigen jeugdige jaren.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Hoe krijg je je kind aan het leren?
Schuiven naar boven