Welke ouder heeft recht op kinderbijslag?

Bijgewerkt: 27 mei 2022

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van een kind. Ouders krijgen dit wanneer ze sociaal verzekerd zijn (bijvoorbeeld voor AOW). Bij een scheiding is het even opletten wie het geld ontvangt. Welke ouder heeft recht op kinderbijslag? Vaak is dit de ouder waar het kind staat ingeschreven. Toch kan dit soms anders het geval zijn.

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag moet niet verward worden met het kindgebonden budget. De eerste wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank en is niet inkomensafhankelijk. Kindgebonden budget wordt door de belastingdienst uitgekeerd en is juist wel inkomensafhankelijk.

Met kinderbijslag draagt de overheid bij in de opvoedingskosten voor kinderen. Iedereen die verzekerd is voor de AOW of andere sociale verzekeringen heeft ook recht op kinderbijslag. Natuurlijk moet er dan wel sprake zijn van een eigen kind, stiefkind of ander kind dat onder je verantwoordelijkheid valt.

Welke ouder heeft recht op kinderbijslag?

Dat je een kind hebt wil niet zeggen dat je ook recht hebt op kinderbijslag. Woon je in het buitenland en heb je geen Nederlands inkomen, dan doe je niet mee met de Nederlandse volksverzekeringen. Dit betekent dat er ook geen recht is op kinderbijslag.

De meeste Nederlandse ouders hebben hier wel recht op. Helaas kan het geld vaak maar aan één ouder worden uitbetaald. Vaak is het de moeder die het geld ontvangt, heel soms de vader. Bij een scheiding moet jullie samen bepalen wie de kinderbijslag ontvangt. Soms is dit heel makkelijk, maar wat doe je wanneer er sprake is van co-ouderschap?

Aanrader: boeken over co-ouderschap

Ouder waarbij het kind woont

De basis is simpel: de ouder waarbij het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Na een scheiding kan het kind op slechts één adres staan ingeschreven. Vaak wordt dit adres gebruikt om te bepalen wie de kinderbijslag krijgt.

Bij co-ouderschap woont het kind soms om beurten bij de ene en dan weer bij de andere partner. Wanneer het kind op beide adressen evenveel woont, dan maken beiden ouders ook dezelfde kosten. In dit geval is het eerlijker dat de kinderbijslag wordt verdeeld.

Je kunt hier afspraken over maken. Bijvoorbeeld dat de ouder die de kinderbijslag ontvangt de helft aan de andere ouder overmaakt. Ook kun je de kinderbijslag verrekenen met andere kosten of inkomsten. Het is belangrijk om dit soort afspraken goed op papier vast te leggen.

Ieder de helft ontvangen

Wanneer jullie geen afspraken maken dan neemt de SVB zelf een beslissing. Bij co-ouderschap krijgt ieder de helft van de kinderbijslag uitbetaald. Het maakt hierbij niet uit of het kind bij de een of juist bij de andere partner staat ingeschreven.

Wel is het belangrijk dat co-ouderschap vaststaat. Vaak wordt dit door de rechtbank vastgelegd zodat voor de SVB duidelijk is dat er sprake is van co-ouderschap.

Zo bewijs je co-ouderschap

Niet altijd is duidelijk dat er sprake is van een gedeeld ouderschap. Hoe bewijs je co-ouderschap? Dit doe je door een brief te sturen aan de SVB maar ook aan de belastingdienst. Het is handig om een kopie van het ouderschapsplan of de uitspraak van de rechtbank mee te sturen.

Bekijk het leukste speelgoed in de webshop

Het kind van je partner komt bij jullie wonen

Je woont samen met je partner en hij of zij heeft kinderen uit een vorige relatie. Wanneer dit kind of de kinderen bij jullie komen wonen, dan hebben jullie ook recht op kinderbijslag. Het is dan wel belangrijk dat het kind op jullie adres staat ingeschreven.

Is dit niet het geval? Dan kan er misschien sprake zijn van co-ouderschap. De helft van de tijd woont het kind van je partner bij jullie, de andere helft van de tijd bij de andere ouder. In dit geval wordt de kinderbijslag verdeeld. Beide ouders moeten dit regelen, hier heb je als buitenstaander niet veel over te zeggen.

Wie heeft er geen recht op kinderbijslag?

In sommige gevallen heb je helemaal geen recht op kinderbijslag. Bijvoorbeeld als je illegaal in Nederland verblijft. Of wanneer het kind jonger is dan 18 jaar en recht heeft op studiefinanciering. Dit is het geval wanneer het minderjarig kind hoger onderwijs volgt.

Heeft het minderjarig kind een baantje? Vroeger was dit inkomen van invloed op de kinderbijslag. Gelukkig is dit tegenwoordig niet meer het geval. Het kind kan dus onbeperkt bijverdienen of werken zonder dat dit in mindering wordt gebracht op de kinderbijslag.

Let op wanneer er sprake is van co-ouderschap. Jullie kunnen geen dubbele kinderbijslag aanvragen. Het geld moet dus altijd verdeeld worden, dat doet de SVB of dat regelen jullie onderling. Dubbele kinderbijslag is alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk. Bijvoorbeeld bij ziekte van het kind en hoge zorgkosten.

BesteTop5.nl test en beoordeelt producten, diensten en bedrijven. Jouw product/dienst of bedrijf laten beoordelen, of onder de aandacht brengen bij een groot publiek? Neem voor de mogelijkheden contact op.

Welke ouder heeft recht op kinderbijslag?
Schuiven naar boven